Världshälsoorganisationen: ingen ebola i Mali

Ebola1

Ebola1

21.1.2015 – Mali har nu utlysts fritt från ebola efter Senegal  och Nigeria. De tre hårdast drabbade länderna, Guinea, Liberia och Sierra Leone, har alla rapporterat det lägsta antalet nya fall på månader.

”Starkt nationellt ledarskap tillsammans med engagemang från lokala samhällen, kombinerat med internationellt stöd, har minskat på antalet nya fall på många orter”, konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon under ett informellt möte i generalförsamlingen igår. ”Genom alla våra ansträngningar har vi lärt oss att responsen måste vara regional för att minska risken av återfall.”

Guinea har rapporterat det lägsta antalet nya smittor sedan 17 augusti 2014. Liberia har inte haft några bekräftade fall under förra veckan, och Sierra Leona har även det haft det lägsta antalet nya fall sedan den 31 augusti 2014.

Men trots gryende optimism och ”massivt stöd” av det internationella samfundet, uppmanar generalsekreteraren även till återhållsamhet. Ebola förblir en ombytlig och farlig motståndare. Sjukdomsfickor finns kvar i vissa delar av västra Afrika, och de västliga delarna av Sierra Leone lider fortfarande av ett högt antal nya fall.

Samtidigt välkomnas de goda nyheterna från Mali varmt. Efter 42 dagar utan några nya fall är Mali nu officiellt fritt från ebola, enligt världshälsoorganisationen WHO.

”Utbrottet har visat oss att det inte finns något utrymme för slapphänthet”, sade Ban Ki-moon under mötet med generalförsamlingen. ”Resurser krävs fortfarande för att anpassa responsen, övervaka smittkedjor och utrota utbrottet.”

Ban varnade för att hans ebolafond lider brist på finansiellt stöd, och uppmanade medlemsstaterna att ”vidmakthålla drivkraften” som uppnåtts hittills i kampen mot ebola.

Samtidigt, noterade han, måste man fokusera på hjälpa och återuppliva samhällen där sjukdomen orsakat förödelse. ”Viruset har förstört självaste vävnaden i otaliga samhällen”, konstaterade Ban. ”Hur människor lever, hur de älskar, hur de dör och hur de sörjer för insjuknade under deras sista levnadsdagar.”

UNRICs relaterade länkar:

Artikel: Rap slår knock-out på ebola i Senegal
Artikel: I skuggan av ebola skördar malaria offer i tysthet
UNRICs nyhetsbrev för oktober 2014 / ebola-artikel: ”Det behövs mer markpersonal – nu!”

UNRICs faktablad om ebola: http://www.unric.org/en/unric-library/29436