Var sjunde människa är en migrant

Foto: Catholic Church England CC

Foto: Catholic Church England CC

Juni 2014 – Vare sig det är för ett bättre jobb, utbildning, varmare väder eller bättre levnadsstandard för sina barn, har människor alltid emigrerat. Förutom den frivilliga migrationen kan människor även tvingas flytta på grund av krig, konflikter, hunger eller förföljelse.

Enligt FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden UNDESA finns det mer än 230 miljoner migranter i världen. Då man även räknar med intern mobilitet betyder det att var sjunde person är en migrant.

Globalt sett är migranter och emigranter mycket olika i olika delar av världen. År 2013 stod Europa värd för 31 % av världens migranter, men var samtidigt avreseort för 25 % av de emigrerande. Många européer har lämnat sina länder på grund av den ekonomiska krisen, speciellt de som är bosatta i de sydligare länderna. Förra året uppskattades att 120 000 portugiser emigrerat, varav en fjärdedel till Storbritannien. En ny trend är att migrationen nu även sker från norr mot syd – och 120 000 portugiser idag bor i Angola, en tidigare portugisisk koloni med stark tillväxt.

I Afrika och Asien var antalet migranter som flyttade inom regionerna 82 % i Afrika och 76 % i Asien.

Melilla Flickr Noborder Network  2.0 Generic CC BY 2.0Under de senaste åren har många länder strävat till att minska antalet migranter genom lagstiftning. Detta har haft konsekvenser inte bara för migranterna, men även för länderna i fråga. I Storbritannien har ett antal nya lagar försvårat livet för migranter och i vissa fall konkret betytt att människor sitter fast i landet utan möjligheter att arbete – eller att resa hem. Den brittiska regeringen har tagit i med hårdhandskarna gällande svartjobb, vilket lett till att efterfrågan för okvalificerade arbetare fallit drastiskt. Enligt nyhetsbyrån Al Jazeera har många migranter antingen förlorat sina pass på vägen till Storbritannien, eller har ombetts av människosmugglare att förstöra passet, vilket gör det omöjligt för dem att resa hem.

Med det hårdnande klimatet gentemot migranter har även många andra länder genomdrivit restriktiva åtgärder. Enligt Wilfried Martens Center för Europeiska Studier, har populister lyckats med att förenkla fakta i sin migrationsdebatt riktad mot EU-medborgarna. Detta belystes speciellt i de senaste EU-valen, då extremhögern vann ett aldrig tidigare skådat antal säten i EU-parlamentet.

I Danmark vann det EU-skeptiska och anti-invandrarpartiet Dansk Folkeparti 26,6 % av rösterna. De svenska Sverigedemokraterna (SD) fick 9,7 % och Finlands Sannfinländarna 12,9 % av rösterna. De tidigare öppensinnade nordborna har blivit alltmer negativt inställda mot migranter.

Dessvärre står världen inför en ny utmaning. Allt eftersom klimatförändringen påverkar vädret runtom i världen, och därmed levnadsomständigheterna, kommer det globala antalet migranter att öka drastiskt. Då temperaturförändringarna orsakar översvämningar i vissa delar av världen och torka i andra, utgör klimatet ett hot mot flera av våra grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till liv, rätten till adekvat och trygg näring och vatten samt rätten till hälsa och husrum.

Utmattad migrant vilar på stranden efter att ha anlänt till Fuerteventura. Flickr Noborder Network Fuerteventura 2.0 Generic CC BY 2.0Människors desperation gör att de i många fall är redo att riskera sina liv för att ta sig till säkerhet. Mer än 50 000 odokumenterade migranter och flyktingar har tagit sig till Italien över Medelhavet sedan början av 2014, största delen av dem till den lilla ön Lampedusa. Enligt en rapport av Regional Mixed Migration Secretariat (RMMS) och Danska flyktingrådet (DRC) har tröskeln för den farliga resan över havet sjunkit sedan det blivit allt svårare att ta sig genom Jemen till Saudiarabien och Israel via Egypten.

Även om många länder försöker stänga sina gränser för migranter genom nationell och regional lagstiftning, har det upprepade gånger bevisats att migranter ofta kontribuerar till sina nya hemorter långt mer än vad som trotts. Enligt den internationella organisationen för migration (IOM) bidrar migrationen till att uppnå de utsatta millenniemålen, bland annat genom sin fattigdomsreducerande effekt eftersom många migranter lyckas lyfta sig själv och även sina familjer ur fattigdomsfällan.

Remitteringar, dvs penningförsändelser till hemlandet bidrar till ökade utbildningsmöjligheter och många utvecklingsländers ekonomi.

900 statsdelegater deltog nyligen i det globala forumet för migration i Stockholm, med temat att ”lösgöra migrationens potential för en mer inklusiv utveckling”. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon var en av deltagarna, och påpekade under sitt tal att ”våra samhällen har en stor del att vinna då migrationen hanteras på rätt sätt – och mycket att förlora om den inte görs det.”

Resten av artiklarna om migranter i nyhetsbrevet för juni hittar du här