A-Ö Webbindex

Globala kriser: Pakistan drunknar fortfarande i katastrofer

Vad handlar krisen om?

Pakistan befinner sig i greppet av en tyst katastrof efter de aldrig tidigare skådade monsunöversvämningarna som skedde under 2022.

Dessa översvämningar beskrevs av FN:s generalsekreterare António Guterres som en ”monsun på steroider”, och ledde till att en tredjedel av landet hamnade under vattenytan, påverkade 33 miljoner människor och krävde över 1 700 liv. Förödelsen var djup- och långtgående och landsbygdssamhällen drabbades särskilt hårt.

Fyra personer, flera barn, som står tillsammans utomhus
33 miljoner människor drabbades av översvämningarna. Foto: UNOPS

Bakgrund: vad ledde till översvämningen i Pakistan?

Rötterna till denna kris sträcker sig bortom en ren naturkatastrof. Experter pekar på klimatförändringar förorsakade av människor som en betydande faktor som intensifierar monsunerna och orsakar extrema väderhändelser.

Klimatförändringarna är en global utmaning som tar sig lokala uttryck i Pakistan, där översvämningar inträffar ungefär varje årtionde. Händelserna 2022 väckte dock global uppmärksamhet och belyser det akuta behovet av ökade investeringar i katastrofriskminskning, markanvändningsplanering och hållbar utveckling.

Monsunvattnet tvättade bort miljontals hem, vägar, hälsoinrättningar, broar och skolor. De förvärrades av klimatförändringarna, vilket ledde till en oöverträffad katastrof.

Ett barn som tittar in i kameran
Miljontals barn har tvingats avbryta sin skolgång. Foto: UNOPS

Hur påverkar situationen människor och miljö?

De omedelbara effekterna av översvämningarna är förödande, med familjer som brottas med stora förluster av egendom, är drivna på flykt samt lider av att vissa viktiga tjänster inte fungerar.

Hoor Jahan, som bor i ett tält månader efter att hennes hus lades under vatten, uttrycker den svåra situation som många möter när hon säger till UNOPS: ”Vi kan inte ens överleva”.

Det bor 207 miljoner människor i Pakistan. 1 av 5 personer i den pakistanska befolkningen är för närvarande undernärd, och 37 % står inför livsmedelsosäkerhet. Förstörelsen av 9,4 miljoner hektar grödor och förlusten av över 1,1 miljoner boskap förstärker matosäkerheten och ekonomiska utmaningar, vilket ytterligare komplicerar återhämtningsprocessen.

Att miljontals barn tvingats avbryta sin skolgång målar upp en gripande bild av de pågående utmaningar den yngre generationen genomlever i efterdyningarna av den extrema översvämningen. 44 % av alla barn i länder är än i dag fortfarande hårt drabbade av översvämningarna 2022.

Vad gör FN för att lösa krisen?

Som svar på Pakistans tysta katastrof har FN inlett omfattande och kollektiva ansträngningar som engagerar ett flertal myndigheter för att ta itu med de förödande efterdyningarna av översvämningarna.

Översvämningsplan (OCHA):

FN lanserade snabbt översvämningsplanen, ett viktigt initiativ som omfattar 816 miljoner dollar för att hjälpa de 9,5 miljoner offer som drabbats hårdast. Tyvärr är detta projekt enbart finansierat till 69 procent, vilket accentuerar det akuta behovet av ökat internationellt stöd, som betonas av byrån för samordning av humanitära frågor. UNDP:s Resilient Flood Recovery Vision 2022 är en vägledande strategi som omfattar såväl omedelbara som långsiktiga behov hos drabbade samhällen. Denna visionära plan, belägen inom humanitärt utvecklingssamarbete, fokuserar på att stabilisera samhällen, återställa infrastruktur och bygga uthållig motståndskraft.

Aktiva bidragsgivare till krishanteringen:

FN:s barnfond (UNICEF) och Världslivsmedelsprogrammet (WFP) spelar en central roll. UNICEF lyfter fram de unika behoven hos barn efter översvämningen, samt säkerställer tillgång till utbildning och hälsovård. Samtidigt bekämpar WFP ökad matosäkerhet genom att leverera akut livsmedelsbistånd och visa FN:s engagemang för att ta itu med specifika sårbarheter och säkerställa omedelbar hjälp i de drabbade regionerna.

Läs mer om situationen i Pakistan här

Läs om fler globala kriser bakom rubrikerna här och här

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19