Specialsändebud förhandlar om en lösning för Västsahara

Sahara

Sahara

4.2.2013 – FN:s specialsändebud för Västsahara kommer att påbörja ett antal diskussioner som en del av förhandlingarna som väntas bygga upp internationellt stöd för en lösning på den långvariga konflikten i området.

FN har varit delaktig i medlingsförsök sedan 1976 för att finna en lösning för Västsahara. Stridigheter utbröt mellan Marocko och rörelsen Frente Polisario, efter att den spanska kolonialadministrationen av området kom till ända.

Specialsändebudet Christopher Ross har träffat äldre tjänstemän från USA, och kommer att träffa ryska tjänstemän i Moskva samt besöka Tyskland och Schweiz i februari. Diskussionerna är ett första steg i konsultationerna med gruppen ”Västsaharas vänner” (Group of Friends of Western Sahara).

”Dessa konsultationer strävar till att bygga upp ytterligare internationellt stöd för Västsaharaförhandlingarna före nästa runda av diskussioner mellan parterna och grannländerna som väntas äga rum i mars”, sade FN-talesmannen Eduardo Del Buey under en presskonferens i New York.

FN:s fredsbevarande styrkor, MINURSO, har funnits på plats sedan 1991. Mandatet förnyades enhälligt för 12 månader framåt senaste april.

Emellertid uttryckte Sydafrikas representant sin oro över resolutionens misslyckande gällande de mänskliga rättigheterna, speciellt i ljuset av säkerhetsrådets senaste djärva framsteg gällande Nordafrika och mellanöstern. ”Om trenden fortsätter, hotar den att nöta på missionen”, varnade han.