Varje minut förlorar åtta människor allt

WRD-illustratie

WRD-illustratie

20.6.2014 – Samtidigt som världen hurrar för sina favoritlag i Brasilien, flyr åtta personer varje minut och lämnar allt de ägt bakom sig. För varje match som spelas har 720 människor förlorat allt. Totalt finns det nu över 50 miljoner flyktingar i världen.

Enligt en rapport av FN:s flyktingorgan UNHCR har antalet flyktingar, asylsökanden och internt fördrivna personer inte varit s å högt sedan det andra världskriget.

”Vi ser nu den oerhörda kostnaden av att inte få slut på krig genast då de börjar, och kostnaden av att inte ha löst eller förebyggt konflikter”, sade FN:s högkomissarie för flyktingar António Guterres.

FN gör samtidigt allt i dess makt för att bistå de flyende och tackla orsakerna för detta tragiska globala fenomen. ”Vi ser idag ett farligt underskott på fred. Humanitära biståndsarbetare kan fungera palliativt, men vad som verkligen behövs är politiska lösningar. Utan dem kommer den alarmerande nivån av konflikter och massivt lidande att fortsätta”, säger Guterres.

”I över två års tid har världen bevittnat miljontals syrier fly sina hem och söka skydd från det brutala våldet. Syrierna är inte ensamma. I Rwanda har flyktingar från östra Kongo gett upp allt för att fly sammandrabbningarna, och i Bangladesh har Rohingya sökt skydd undan våld och förföljelse. Ecuador står värd för det största antalet flyktingar på det västra halvklotet, och mer väller in från Colombia varje månad, och Kenya har inhyst ett mycket stort antal somalier. Alla dessa människor kan fortfarande inte återvända hem”, säger Ertharin Cousin, direktör för FN:s livsmedelsprogram WFP.

De största flyktinggrupperna under UNHCR:s mandat, sett till ursprungsland, är afghaner, syrier och somalier – tillsammans utgör de mer än halva världens flyktingpopulation.

Pakistan, Iran och Libanon är de länder i världen som tagit emot flest flyktingar.

Sett till region har Asien och Stillahavsregionen störst flyktingbefolkning med totalt 3,5 miljoner människor. I Afrika söder om Sahara fanns det 2,9 miljoner flyktingar, i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) 2,6 miljoner. 86 procent av världens flyktingar fanns i utvecklingsländerna.

Migrationen över Medelhavet har även den skjutit i höjden. Enligt UNHCR har över 170 migranter dött till havs sedan början av 2014, under sitt försök att nå Europa allt eftersom det blivit allt svårare ocg farligare att ta sig över från Egypten. Över 50 000 migranter och flyktingar har nått Italien från Nordafrika under de sex första månaderna av 2014, jämfört med totalt 40 304 migranter under hela 2013.

Idag firar vi den internationella flyktingdagen, och UNHCR och dess partners fokuserar på de miljoner människor som tvingats fly krig, våld och förföljelse. Även du kan kräva fair play för flyktingar!

Hela rapporten, statistikunderlag, grafik och fotomaterial finns på följande länk: http://unhcr.org/trends2013/

UNRIC:s relaterade länkar:

Faktablad om migration
Artikel om Stockholms globala forum för migration 2014