A-Ö Webbindex

Världen slösar bort över 1 miljard måltider om dagen   

Hushåll på alla kontinenter globalt slösade bort över 1 miljard måltider om dagen 2022, medan 783 miljoner människor befann sig i en situation där de var drabbade av hunger och en tredjedel av mänskligheten stod inför matosäkerhet.   

Matsvinnet fortsätter att skada den globala ekonomin och underblåsa klimatförändringar, naturförluster och föroreningar. Detta är nyckelresultaten i en rapport från FN:s miljöprogram (UNEP) som publiceras idag, inför den Internationella dagen för noll avfall.

Ett cafebord med avfall
Hushåll över alla kontinenter slösade bort över 1 miljard måltider om dagen 2022. Foto: Anna Oliinyk/Unsplash

132 kilo per capita   

År 2022 genererades 1,05 miljarder ton matavfall (inklusive oätliga delar). Detta uppgår till 132 kilo per capita och nästan en femtedel av all mat som är tillgänglig för konsumenterna. Av den totala mängd mat som slängdes 2022 skedde 60 procent på hushållsnivå, med restaurangservice som ansvarar för 28 procent och detaljhandel 12 procent.

”Matsvinn är en global tragedi. Miljontals kommer att gå hungriga i dag när mat slängs bort över hela världen”, säger Inger Andersen, verkställande direktör för UNEP. ”Det här är inte bara en stor utvecklingsfråga, utan effekterna av sådant onödigt avfall orsakar stora kostnader för klimatet och naturen. Den goda nyheten är att vi vet att om länder prioriterar denna fråga kan de avsevärt vända förluster och matsvinn, minska klimatpåverkan och ekonomiska förluster och påskynda framstegen på global nivå.”

Papperskorg i en stadsmiljö
Papperskorg. Foto: Markus Spisk/Unsplash

Upp till 10 % av utsläppen   

Enligt nya uppgifter genererar matförluster och matavfall 8-10 procent av den årliga globala mängden växthusgasutsläpp (GHG) – nästan 5 gånger högre än flygsektorn – och en betydande förlust av biologisk mångfald genom att ta upp motsvarande nästan en tredjedel av världens jordbruksmark. Den sammanfattade åsamkan både matförlust och avfall har på den globala ekonomin uppskattas till ungefär 1 biljon USD.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19