A-Ö Webbindex

Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling bygger förtroende

Varje år, den 10 november, uppmärksammar vi Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling. Denna speciella dag syftar till att lyfta fram vetenskapens viktiga roll för att bygga bättre samhällen och engagera allmänheten i vetenskapliga diskussioner.

Allt började vid 1999 års världskonferens om vetenskap i Budapest, där idén om ett årligt evenemang med fokus på kopplingen mellan vetenskap och samhälle föddes. Syftet var att stödja principerna i deklarationen om vetenskap och användning av vetenskaplig kunskap och att ta itu med rekommendationerna från Science Agenda: Framework for Action.

Huvudsyftet med Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling är att belysa vetenskapens och forskarnas avgörande roll för att skapa hållbara samhällen. Den betonar behovet av att informera och engagera allmänheten i vetenskapliga frågor samt ger ett unikt perspektiv på den globala strävan efter fred och utveckling.

År 2023 är temat ”Skapa tillit till vetenskapen”, vilket lyfter fram tillitens centrala roll i vetenskapliga strävanden. Förtroende spelar en avgörande roll för att främja evidensbaserade lösningar till de komplexa utmaningar som vår värld står inför. Tilltron till vetenskapen påverkar starkt forskarnas beteende och samhällets uppfattning om vetenskapligt arbete. Det stärker också trovärdigheten för politiska beslut baserade på vetenskapliga bevis och bygger stöd för deras genomförande.

Med anledning av Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 2023 kommer UNESCO att uppmärksamma detta evenemang med att regeringstjänstemän kommer samman och bevittnar utdelningen av UNESCOs Kalinga Award for Promotion of Science 2023. Lär dig mer om att bygga förtroende för vetenskap i skärningspunkten mellan vetenskap, politik och samhället på UNESCO:s webbplats.

Hur artificiell intelligens förändrar livet i de nordiska länderna. Artificiell intelligens, eller AI, har en betydande inverkan över hela världen, inklusive i de nordiska länderna: Norge, Sverige, Danmark och Finland. Dessa nationer har helhjärtat anammat AI för att förbättra olika aspekter av deras samhällen.

Sverige: Ledande inom digital innovation. Känt för sina tekniska framsteg ligger Sverige i framkant när det gäller AI-användning. Den svenska regeringen har formulerat en AI-strategi för att utnyttja dess potential för ekonomisk tillväxt, ta itu med samhälleliga utmaningar och förbättra offentliga tjänster. Svenska företag integrerar aktivt AI för att effektivisera sin verksamhet, och landet gör betydande investeringar i AI-utbildning och forskning för att ligga i framkant i denna teknologiska kapplöpning.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19