Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling: Vattensamarbete

water

water

10 november 2013- Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling uppmärksammas varje år den 10 november. Dagen utgör en unik möjlighet att demonstrera hur vetenskap är relevant i vårt dagliga liv och att engagera vetenskapsvärlden, beslutsfattare och allmänheten.

Temat för världsdagen i år valdes i samarbete med det Internationella året för vattensamarbete 2013. UN Water uppmanade UNESCO, som ansvarar för dagen, att leda vägen under det internationella året för vattensamarbete 2013.

I år ligger fokusen på vetenskap kring vattensamarbete: datadelning, kunskap och innovationer. Fokuset betonar nyckelrollen vetenskap, teknologi och innovation har i kampen mot globala vattenrelaterade problem.

Vetenskap kring vattensamarbete handlar inte endast om vetenskapsmän, utan om lokalsamhällen och speciellt kvinnor samt ursprungsbefolkningar tillhandahåller viktig information om vattenresurser. De upplyser om innovativa tillvägagångssätt för kvalitet och tillförlitlighet, restriktioner och godtagbara lagringsmetoder och de måste därmed inkluderas i processen. Genom att engagera samhällen och genom att integrera all kunskap, inklusive traditionell kunskap och socialkunskap, kan vattensamarbete bidra till sociala förändringar och stärka den sociala strukturen i samhällen.

Brobyggande mellan vetenskapen och samhället kan säkerställa att medborgare är informerade över vetenskapens utveckling, samtidigt som vetenskapsmäns och kvinnors roll i att öka kunskapen om vår ömtåliga planet stärks och våra samhällen blir mer hållbara.

FN har även beslutat att uppmärksamma den internationella veckan för fred och vetenskap. Den årliga veckan bidrar till att föra framåt vetenskap, teknologi och fred samt väcker uppmärksamhet hos allmänheten kring sammanhanget mellan vetenskap och fred. Du kan läsa mer om veckan genom att klicka här.