A-Ö Webbindex

Världslivsmedelsdagen: ”Lämna ingen utanför”

Världslivsmedelsdagen. Antalet människor som drabbas av hunger har mer än fördubblats under de senaste tre åren. Nästan en miljon människor lever under svältförhållanden, med hunger och död som vardag. Häpnadsväckande nog har tre miljarder människor inte råd med en hälsosam kost. Det är tydligt att Världslivsmedelsdagen 2022 kommer i ett utmanande ögonblick för global livsmedelstillgång.

De mest utsatta samhällena drabbas simultant av covid-19-pandemin, klimatkrisen, miljöförstöring, konflikter och fördjupade ojämlikheter.

Kriget i Ukraina har påskyndat priser på mat och gödningsmedel och energi.

”Men vi kan vända alla dessa trender, om vi agerar tillsammans”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt meddelande på Världslivsmedelsdagen den 16 oktober.

”Det finns tillräckligt med mat för alla i vår värld i år.”

Problemet är tillgängligheten och tillgången till näringsrik mat, som i allt högre grad hämmas av flera utmaningar inklusive covid-19-pandemin, konflikter, klimatförändringar, ojämlikhet, stigande priser och internationella spänningar. Människor runt om i världen drabbas av dominoeffekterna av utmaningar som inte känner några gränser.

Över hela världen bor mer än 80 procent av de extremt fattiga på landsbygden och många försörjer sig genom jordbruk och naturresurser. De drabbas vanligtvis hårdast av naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor och är ofta marginaliserade på grund av kön, etniskt ursprung eller status. Det är en kamp för dem att få tillgång till utbildning, finansiering, innovation och teknik.

Temat för årets Världslivsmedelsdag är ”Lämna ingen utanför. Bättre produktion, bättre näring, en bättre miljö och ett bättre liv.”

”Tillsammans måste vi gå från förtvivlan till hopp och handling”, säger Guterres i sitt meddelande.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19