A-Ö Webbindex

Världslivsmedelsprogrammet fick Nobels fredspris för 2020!

Världslivsmedelsprogrammet får priset för ”sina initiativ för att bekämpa hunger, för sitt bidrag till att förbättra levnadsförhållandena i konfliktbenägna områden, och som en främre löpare i kampen mot hungeranvändningen som ett vapen i krig”, säger Nobel. Kommittéledare Berit Reiss Andersen under tillkännagivandet av fredspriset.

Världsmatsprogrammet är FN:s viktigaste initiativ, och världens största humanitära organisation, i kampen mot svält, hunger och underlättande av livsmedelssäkerhet.

Enligt WFP bidrar organisationen mathjälp till cirka 92 miljoner människor i över 83 länder på årsbasis.

Se även: https://news.un.org/en/story/2020/10/1075012

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19