Generalförsamlingen instiftar toalettdag!

Toiletday

Toiletday

24 juli 2013- I samband med FN:s Generalförsamling instiftades Världens toalettdag den 19 november, för att lyfta fram sanitetsbehov på den globala utvecklingsagendan. Dagen yrkar på förändring i beteende och politiska beslut i ärenden relaterade till allt från att förbättra på vattenförvaltning till att få slut på utomhus avföring.

Med det nya mötesbeslutet uppmanar FN medlemsstaterna och relevanta aktörer att uppmuntra beteendeförändring och förverkliganden av politiska beslut för att öka tillgång till sanitetsanläggningar för de fattiga samt för att få slut på att avföra utomhus, vilket är ”enormt farligt” för allmänhetens hälsa.

”Denna årliga dag höjer medvetenheten kring behovet för alla att ha tillgång till sanitetsanläggningar”, sade biträdande generalsekreterare Jan Eliasson, i ett uttalande direkt efter generalförsamlingens beslut.

Beslutet uppmärksammar civilsamhällets och icke-statliga organisationers viktiga roll i att förbättra kunskap och medvetenhet kring ämnet. Beslutet uppmanar även länder att närma sig sanitetsfrågan ur en bred synvinkel och inkludera allt från förespråk av hygien, åtkomst till grundläggande sanitetsservice, avlopps- och spillvattenshantering och återanvändning inom ramen för integrerad vattenförvaltning.

Av världens sju miljarder människor, har sex miljarder en mobiltelefon. Dock har endast fyra och en halv miljard tillgång till en toalett eller latrin, vilket betyder att två och en halv miljard människor, främst på landsbygden, saknar sanitära anläggningar. 1.1 miljarder människor utför sina behov utomhus i det öppna.

Länder där en stor del av befolkning utför sina behov utomhus är samma länder där barnadödlighet oftast sker och där höga andelar av undernärda och fattiga bor samt där det finns stora inkomstklyftor.

”Trots framsteg vid millenniemålen, har var tredje människa inte en toalett” sade Eliasson. Nästan 2000 barn dör dagligen av diarrésjukdomar som kunde hindras. Dåliga sanitära anläggningar och tillgång till vatten uppskattas orsaka en förlust på 260 miljarder dollar varje år i utvecklingsländerna.