Vatten i centrum för välstånd

Photo World Economic Forum

Photo World Economic Forum

22.3.2015 – Vatten är centralt för hållbar utveckling. Vattenresurser stöttar fattigdomsbekämpning, ekonomisk tillväxt och hållbar miljö. Från livsmedels- och energisäkerhet till människor och natur – vatten bidrar till att förbättra tillväxt och socialt välstånd, och påverkar miljarder människors liv.

Världsvattendagen uppmärksammas den 22:a mars varje år. Årets tema är hållbar utveckling, och hur vatten sammanlänkar alla de olika aspekter vi måste beakta för att skapa den framtid vi vill ha.

”Klimatförändring, ökad efterfrågan på begränsade vattenresurser från såväl jordbruk, industri och städer, och en ökande förorening på många områden bidrar alla till att snabba upp en vattenkris som endast kan åtgärdas genom tvärpolitisk, holistisk planering och samarbete – internationellt, regionalt och globalt”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Världen har redan lyckats uppnå målet för att halvera antalet människor som lever utan tillgång till rent vatten – och detta fem år före milllenniemålens utsatta deadline år 2015. Mellan 1990 och 2012 fick 2,3 miljarder människor tillgång till förbättrade dricksvattenskällor. Men trots detta framsteg lecer fortfarande 750 miljoner människor – mer än var tionde – utan tillgång till förbättrad vattentillförsel.

Av världens sju miljarder människor, har 6 miljarder mobiltelefoner. Emellertid är det endast 4,5 miljarder som har tillgång till adekvata toaletter eller latriner – vilket betyder att 2,5 miljarder människor, för det mesta på landsbygden, saknar ordentliga sanitetsmöjligheter. Otroligt nog är 1,1 miljarder människor fortfarande tvungna att uträtta sina behov utomhus. Att dessa människor får tillgång till latriner och toaletter ses om avgörande i kampen mot fattigdom och sjukdomar.

Att inte åtgärda problemet betyder stora ekonomiska förluster. Varje dollar som spenderas på sanitet återgäldar över fem dollar genom förbättrad hälsa och produktivitet. Bristfällig sanitet, å andra sidan, kostar länder mellan 0,5 och 7,2 procent av deras BNP.

”Vi kan inte uppnå en värld med hälsa, välstånd och värdighet för alla innan vi åtgärdat detta akuta problem”, säger Ban Ki-moon i sitt meddelande. ”Vi måste visa sann samarbetsanda, vara öppna för nya idéer och innovationer, och förbereda oss att dela med oss av nya lösningar för en hållbar framtid. Om vi gör det, kan vi utrota fattigdomen, säkra globalt välstånd och framgång, värna naturen och avvärja klimatförändringens hot.”

Vattenfakta

Hälsa: Att förse varenda människa med rent vatten och sanitet uppskattas kosta 107 miljarder dollar under en period på 5 år.

Industri: Att tillverka en bil kräver mer vatten än att fylla en medelstor pool. Industrins globala efterfrågan på vatten väntas öka med 400 % innnan 2050.

Livsmedel: Att framställa två biffar kräver 15 000 liter vatten. En liter vatten behövs för varje kalori. Globalt är jordbruket den största vattenkonsumenten, och ansvarar för 70 % av den totala konsumtionen. Innan år 2050 måste jordbruket producera 60 % mer mat globalt, och 100 % mer i utvecklingsländer.

Jämlikhet: Varje dag spenderar kvinnor sammanlagt 200 miljoner timmar för att hämta vatten.

Källa: UN World Water Day