Vintern stärker sitt grepp om Syrien

syria-winter-girl-walking

syria-winter-girl-walking

2.1.2014 – Med kalla vindar som blåser och kanske även snö, är det som bäddat för mys på soffan med varma drycker. Men för dem som bor i tält är vintern inte en välkommen gäst.

Sedan kriget i Syrien började, har konflikten spridits över landets gränser. Idag lever uppskattningsvis 2,3 miljoner syriska flyktingar i Turkiet, Libanon, Irak och Jordan. De internt fördrivna uppskattas till omkring 6,5 miljoner och förblir i många fall svåra för biståndsarbetarna att nå.

Och som om detta inte vore nog, har vintern anlänt.

”Vintern uppskattas bli en av de kallaste på 100 år, och UNHCR har därför börjat sitt vinterprogram tidigare i år”, sade Amin Awad, koordinator för FN:s flyktingorgan UNHCR under ett presstillfälle i Genève.

Enligt honom delas vinterpaket ut i Syrien och dess grannländer, som kämpar för att tillmötesgå flyktingarnas behov. Tältisolering, plastöverdrag och materiel för vattenrening har delats ut, och cash för bränsle har implementerats.

De värst drabbade förblir kvinnor och barn. UNICEF har därför delat ut speciella förnödenheter för barnen i flyktinglägren. ”Att förbereda flyktinglägren för vintern är vår högsta prioritet”, sade UNICEF:s kommunikationsspecialist Jeffrey Bates. ”Största delen av flyktingarna har anlänt med bara de tunna kläder de burit”, poängterar Bates. ”Det blir mycket kallt och vått i norra Irak under vintern, och kvinnorna och barnen är känsligast för det lidandet det medför.”

Under december har UNICEF delat ut 50 000 filtar, 8000 förstahjälpspaket mot hypotermi till hjälp för 40 000 barn, och varma vinterkläder för 27 000 nyfödda och barn.

Enligt UNHCR:s talesman Adrian Edwards har organisationen försett mer än 3 miljoner människor i Syrien med biståndspaket, däribland till internt fördrivna.

Då Syriens kris har överskridit 1000 dagar, kan organisationen dessvärre konstatera att den hjälp de kunnat ge, inte är ens kommer i närheten av det verkliga behovet och vädjar till bidragsgivarna för ytterligare stöd.