Ny FN-rapport uppvisar kronisk straffrihet i Darfur

UN Photo Albert Gonzalez Farran

UN Photo Albert Gonzalez Farran

22.8.2015 – Allvarliga brott mot mänskliga rättigheter som begicks under 2014 i Darfur, däribland avrättningar och sexuellt våld, har till största del undgått såväl utredningar som straff, enligt en ny rapport av FN:s människorättsorgan OHCHR.

”Rapporten målar upp en dyster bild av systematiska misslyckanden och fullständig vägran från myndigheternas sida att ta människorättsbrotten på allvar”, konstaterar FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein. ”Majoriteten av offren har inte sett rättvisa skipas, eller erhållit någon som helst ersättning för de orättvisor de utstått.”

Rapporten detaljerar incidenter där den sudanska polisen enligt uppgifter varit inblandade i fysiska attacker gentemot civila, samt avrättningar, kidnappningar, stöld och utpressning. Fall som dessa rapporteras sällan på grund av rädsla för repressalier och en generell misströstan gentemot myndigheterna.

Rapporten har även dokumenterat brott mot internationell humanitär lag av alla parter i konflikten – däribland urskillningslösa bombattacker mot civila områden som resulterat i brända byar, skadade och dödade civila.

Tidigare initiativ av Sudans regering för att åtgärda situationen har hittills förblivit ineffektiva, och det reflekterar en generell ovilja mot att råda bot på straffriheten, konstaterar rapporten. Enligt högkommissarie Zeid står FN berett att bistå regeringen, men att det hittills främst handlat om politisk vilja – eller bristen på den.

”Det nonchalanta sätt med vilket FN:s människorättspersonal avvisats av den lokala polisen är djupt oroande, och indikerar till hur stor grad den sudanesiska regeringen anser sig stå ovan lagen”, konstaterar Zeid. ”Myndigheterna måste sätta stopp för den kroniska straffriheten i Darfur.”

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: Femton minuters berömmelse i Twitters tid