A-Ö Webbindex

FN ber om en miljard till Turkiet

FN har initierat en humanitär vädjan som omfattar 1 miljard dollar för folket i Turkiet, de som lider av de mest förödande jordbävningarna som drabbat landet på ett sekel.

Finansieringen – som täcker en tremånadersperiod – kommer att hjälpa 5,2 miljoner människor och tillåta hjälporganisationer att i snabb takt öka det viktiga stödet för regeringsledda hjälpinsatser på ett antal områden inklusive öka livsmedelssäkerhet, skydd, utbildning, vatten och tillfälligt husrum.

”Nu är det dags för världen att stödja Turkiets folk – precis som de har stått i solidaritet med andra som söker hjälp”, sa António Guterres, FN:s generalsekreterare.

”Jag uppmanar det internationella samfundet att trappa upp och fullt ut finansiera denna kritiska ansträngning som svar på en av vår tids största naturkatastrofer.”

FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP) har nått 300 000 människor med akuta behov av livsmedelsbistånd, med planer på att höja nivån ytterligare och nå 900 000 – om finansiering finns – efter de dödliga jordbävningar som drabbade befolkningen längs gränsen mellan Turkiet och Syrien den 6 februari.

”Tusentals liv har gått förlorade”, sa WFP:s verkställande direktör David Beasley på Twitter, ”men våra team är på plats.”

I Turkiet, ett land som innehar världens största flyktingbefolkning, levererar WFP livsmedel för att stöda soppkök i åtta sydöstra provinser och förbereder sig för att distribuera 3,3 miljoner måltider till 118 500 människor via lokala kök under de kommande två veckorna.

Samtidigt fortsätter man att öka hjälpen till syriska flyktingar och turkiska medborgare som har fördrivits av jordbävningarna och som tagit skydd i läger, och tillhandahåller akuta matpaket till 72 000 av dem.

WFP vädjar om 50 miljoner dollar för att ge assistans genom matransoner och varma måltider som en del av FN:s vädjan om katastrofbistånd till Turkiet. En vädjan som omfattar 397,6 miljoner dollar har redan utfärdats av FN och dess partners för att ge nödhjälp till de 4,9 miljoner människor som har mest akuta behov efter de förödande jordbävningarna.

En man som bär på ett paket med ryggen mot kameran. I bakgrunden förödelse och förstörda byggnader.
En man bär hem WFP-mat i Idlib, nordvästra Syrien, där jordbävningarna komplicerar en redan akut humanitär kris. Foto: WFP

Tusentals föräldralösa barn

I Syrien har skalven ytterligare försvårat en akut humanitär kris. WFP och lokala partners hjälpte 90 000 personer vars liv hade en direkt inverkan av jordbävningarna med varma nödrätter och färdiga ransoner. Ytterligare 80 000 kommer att ta emot mat som görs tillgänglig av WFP till distributionspartners lokalt. FN:s humanitärer har varnat för att det är sannolikt att många tusen barn har dödats, medan miljontals fler utsatta människor akut behöver stöd.

”Även utan verifierade siffror är det tragiskt tydligt att antalet barn som omkommit och antalet föräldralösa barn kommer att fortsätta att öka”, säger FN:s barnfond UNICEF:s talesperson James Elder. När humanitärt fokus skiftar från räddning till återhämtning, åtta dagar efter katastrofen, varnade Elder för att fall av hypotermi och luftvägsinfektioner ökar bland ungdomar. Han vädjade om fortsatt solidaritet med alla som drabbats av nödsituationen.

”Alla, överallt, behöver mer stöd, mer rent vatten, mer värme, mer tak över huvudet, mer bränsle, mer mediciner, mer finansiering,” sa han. ”Familjer med barn sover på gator, i köpcentrum, moskéer, skolor, under broar och vistas ute i det fria av rädsla för att återvända till sina hem.”

En gata, en bil och en byggnad som är totalförstörda.
Jordbävningens destruktiva kraft är synlig i stadsdelen Bagdad Street i Aleppo, Syrien. Foto: UNHCR/Hameed Maarouf

Oro över sekundära effekter

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är 26 miljoner människor drabbade av jordbävningarna; 15 miljoner i Turkiet och nästan 11 miljoner i Syrien. WHO har skickat hälsoförnödenheter för att nå de över 400 000 människor som drabbats av jordbävningarna i de två länderna. Det är dock avgörande att inte bara svara på de omedelbara behoven utan också på de sekundära effekterna såsom den ökade risken för sjukdomsepidemier, mentala hälsobehov, exponering för svåra väderförhållanden, otillräcklig näring, förutom att säkerställa tillgång till grundläggande hälsorelaterade tjänster. Dessutom finns det oro för skadorna på vattendistributionen, särskilt mitt i ett pågående kolerautbrott. WHO har sänt ut en vädjan om finansiering som omfattar 43 miljoner dollar.

Donera här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19