A-Ö Webbindex

WHO: fördelarna med AstraZeneca fler än riskerna

Världshälsoorganisationen (WHO) anser att ”just nu… är fördelarna med AstraZenecas vaccin betydligt fler än riskerna och rekommenderar därför att vaccinationerna fortsätter.”

WHO meddelar att vid omfattande vaccinationskampanjer är det rutin för länder att rapportera in potentiella biverkningar från immuniseringen. ”Det behöver inte nödvändigtvis betyda att biverkningarna är direkt kopplade till vaccinationen men det är praxis att utreda dem,” säger WHO i ett uttalande.

WHO är i regelbunden kontakt med Europeiska läkemedelsverket och tillsynsmyndigheter runtom i världen för att få den senaste informationen om säkerhet kring vaccineringarna mot Covid-19.

WHO:s globala rådgivande kommitté för vaccinsäkerhet (GACVS) utreder noggrant den senast tillgängliga säkerhetsdatan för AstraZenecas vaccin. Så fort granskningen är klar kommer WHO omedelbart kommunicera resultaten till allmänheten.

Vissa länder inom Europeiska Unionen har tillfälligt stoppat användningen av AstraZenecas vaccin mot Covid-19 som en försiktighetsåtgärd baserad på rapporter om ovanliga biverkningar i form av blödningar och blodproppar hos personer som fått vaccinet. Andra länder inom EU – som utvärderat samma information – har valt att fortsätta användningen av vaccinet i sina immunitetsprogram.

WHO påpekar att vaccination mot Covid-19 inte minskar risken för sjukdom eller dödsfall från andra orsaker. Blodproppar är vanligt förekommande. Blodproppar i vensystemet är den tredje vanligaste hjärt-kärlsjukdomen i världen.

Relaterade artiklar

WHO: Det måste vaccineras överallt

Vaccinmotstånd: Lika dödlig som sjukdomen

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19