A-Ö Webbindex

Det värdefulla vattnet

Vatten är viktigt för liv, hälsa och välbefinnande. Det behövs för att kunna ha god hygien, producera mat och släcka törst. I världen idag lever trots det 2.2 miljarder människor utan tillgång till säkert dricksvatten. Allmänheten och lagstiftare måste agera tillsammans för att se till att vattenresurser skyddas, förvaltas och renas. Bara om alla människor har tillgång till rent vatten kan vi förhindra framtida pandemier. 

Världsvattendagen infaller den 22:a mars och firar vattnets betydelse för liv och välbefinnande. Vatten är också betydelsefullt för jordbruket, miljön, människor och naturens hälsa och för att bedriva handel. Dagen instiftades 1992 efter FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro, som ett sätt att lyfta frågor som rör jordens vattenresurser. Årets tema är Det värdefulla vattnet med extra fokus på vattnets betydelse under coronapandemin.

För att säkerställa en hållbar utveckling och tillgång till vatten åt alla på jorden måste sötvattensresurserna skyddas. Ohållbart vattenanvändande och klimatförändringar hänger ihop och måste angripas samtidigt. Världen måste ta hjälp av tekniska innovationer och idéer som kan säkra ansvarsfullt vattenanvändande som är effektivt och återbrukbart. Det globala målet nr.6 handlar om rent vatten och sanitet för alla. Syftet är att lyfta problem med nuvarande vattenhantering och att se till att alla människor i världen har tillgång till rent dricksvatten som är en mycket viktig del av vårt vardag. 

vatten, splash, händer
God hygien har varit viktigt för att bekämpa pandemin. Foto: Mrjn Photography/Unsplash

Brist på rent vatten kan få negativa konsekvenser, inte minst i utvecklingsländer. Omkring 1000 barn dör varje dag för att de inte har tillgång till säkert dricksvatten. Hälsa och välbefinnande i samhällen hotas när sjukvårdsanläggningar saknar vattenresurser och när människor tvingas uträtta sina behov utomhus. Mer information om hur det ser ut i olika länder kan ses i data för mål 6. 

Vatten har haft en viktig roll under bekämpandet av pandemin som orsakats av covid-19 eftersom möjligheten att tvätta händerna ordentligt är en central metod att förhindra smittspridning. Pandemin kan inte bekämpas helt förrän alla har tillgång till rent vatten. 

Under dagen kommer en ny FN-rapport publiceras som bidrar med viktiga budskap till beslutsfattare och allmänheten om hur vatten används och hanteras. Det finns många olika sätt att engagera sig för vattnets betydelse för planeten. Människor världen över har möjlighet att delta i konstutställningar, diskussionsforum, kurser, insamlingar och utflykter med vatten-anknytning. På Twitter finns uppdaterad information från UN Water. Alla uppmanas delta och berätta om vattnets betydelse och dela bilder med hashtag #SafeHands #WorldWaterDay #Water2Me. 

Världsvattendagen har kopplingar till andra FN-dagar, bland annat Världstoalettdagen (19:e november) för allas rätt till god hygien och Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka (17:e juni) mot mänsklig aktivitet som orsakar torka för att få stopp på ökenutbredningen. Vattnet är värdefullt på så många sätt.

Relaterade artiklar

75 sätt som FN gör skillnad: Tillgodoser säkert dricksvatten

Vatten och skog: värt att kämpa för

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19