Generalsekretærens budskab på Dagen for Industrialisering af Afrika, 20. november 2006

0
451

Temaet for dette års afholdelse af Dagen for Industrialisering af Afrika, ”Begrænsning af  Fattigdom gennem Bæredygtig Industriel Udvikling”, fremhæver den rolle, som industriel udvikling kan og skal spille, når det drejer sig om at opnå årtusindskiftsmålene og promovere socio-økonomisk fremdrift i Afrika.

Bæredygtig industeriel udvikling er fortsat flygtig i Afrika. Kontinentet er bagefter alle andre regioner, når det gælder industriel vækst og jobskabelse. Gennem de seneste 15 år er Afrikas andel af verdens industrielle produktion forblevet den samme, 1 procent.

Udsigterne til nævneværdige forbedringer for kontinentets sociale og økonomiske forhold ser dog lysere ud. Økonomisk vækst er steget i mange lav-indkomstland, hvilket øger chancen for, at et markant antal mennesker kan løftes ud af absolut fattigdom. Mens nogle lande har oplevet faldende vækstrater og ikke har nået deres mål for fattigdomsreduktion, er mange andre på vej til at opnå målet om at have  halveret fattigdommen i 2015.

På trods af disse fremgange er der behov for at gøre meget mere og ikke kun i lande der oplever lav eller negativ vækst. Endda de steder, der har skabt fremgang, med en stærk og vedholdende drivkraft til at udvide og sprede det afrikanske økonomiske fundament gennem bæredygtig industriel udvikling, vil handel og regional markedsintegration være kritisk for at sikre fortsættelsen af disse resultater. Dette er særligt  presserende i de sektorer, der understøtter hovedparten af kontinentets fattige, såsom landsbrugsindustrier og andre små og mellemstore industrier.

Den Afrikanske Union har anerkendt vigtigheden for Afrikas fremtid af bæredygtig industriel udvikling. I særdeleshed har Den Afrikanske Union tilsluttet sig det Afrikanske Produktionskapacitet Initiativ, som i fællesskab blev igangsat af kontinentets industriministre og FN’s Organisation for Industriel Udvikling, som en  komponenten for bæredygtig industrialisering i Nyt Partnerskab for Afrikas Udvikling. AU vier også sit 2007 topmøde til emnet, afrikansk industrialisering.

Lad os på denne Dag for Industrialisering af Afrika genbekræfte vores forpligtelse til at støtte disse anstrengelser og skabe en mere velstående fremtid for alle afrikanere.