Tala om toaletter

toilet

toilet

19.11 2012 – Genève – “Elimineringen av ojämlikheter kan börja på ett så osannolikt ställe som en toalett”, sade FN:s specialrapportör för rätten till vatten och sanitet, Catarina de Albuquerque, på världstoalettdagen den 19 november. ”Tillgången till sanitetsmöjligheter är, mer än många andra former av service, en klar vattendelare mellan dem som har eller inte har här i världen.”

Bristen på adekvata sanitetsmöjligheter påverkar speciellt kvinnor och flickor. De har ett större behov av avskildhet då de använder toaletter och sköter sin personliga hygien. De löper också större risk att utsättas för könsbaserat och sexuellt våld då de tvingas gå långa vägar för att uträtta sina behov, speciellt under nattetid.

Bristen på toaletter är även en av de största orsakerna för att flickor hoppar av skolan – eller inte går i skola över huvud taget.

”Tillgång till sanitetsmöjligheter är för tillfället det millenniemål som sackat efter mest, och som inte kommer att mötas tills 2015”, sade specialrapportören. ”Varje dag dör 7 500 människor på grund av brist på sanitet, varav 5 000 är under 5 år gamla. Varje år missar barn 272 miljoner skoldagar på grund av sjukdomar relaterade till smutsigt vatten och bristfällig sanitet.”

Specialrapportören underströk speciellt att en av de mest kritiska utmaningarna är antalet människor som uträttar sina behov i det fria. För tillfället är de över en miljard, och mängden avföring de producerar kunde fylla en fotbollsarena varje dag.

”Tänk dig ett liv utan toalett – ingen toalett på arbetsplatsen, ingen toalett hemma. Föreställ dig att du måste uträtta dina behov på gatan i din stad eller by. Att du varje dag måste försöka hitta en lugn, avskild plats. Föreställ dig osäkerheten och utsattheten, speciellt om du är kvinna. Detta är situationen miljarder människor lever med idag, speciellt de mest marginaliserade”, sade Albuquerque.

I sin senaste rapport till generalförsamlingen efterlyser Albuquerque en post-2015 –agenda för utveckling som en gång för alla skulle eliminera den diskriminering och ojämlikhet som vi idag ser gällande tillgång till vatten och sanitet.

På världstoalettdagen framförde specialrapportören ett enkelt meddelande: ”Att ge dessa människor tillgång till sanitet och hygien är att ge dem möjligheten till ett bättre liv. Av alla ställen handlar det helt enkelt om en toa.”