Bill Clinton FN specialsändebud till Haiti

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har utsett USA:s förre president Bill Clinton till specialsändebud till Haiti.

Clinton har arbetat för att fästa omvärldens uppmärksamhet vid situationen i Haiti både under sin tid som president och senare genom olika initiativ. I mars i år reste generalsekreteraren och Clinton till Haiti för att lyfta fram landets behov.
 
”Jag är övertygad om att Clinton för med sig energi, dynamik och fokus till arbetet att samla internationellt stöd till Haitis ekonomi och återuppbyggnad,” sade Ban.

På bilden anländer Bill Clinton och Ban Ki-moon till Haiti i mars i år.
UN Photo/Eskinder Debebe