Mat distribueras till över 7000 utsatta i Ukraina

02 24 2015Ukraine Aid

02 24 2015Ukraine Aid

23.11.2015 – Våldet som håller delar av östra Ukraina i sitt grepp sedan 2014 har förstört städer och fördrivit mer än en miljon människor från sina hem.

På grund av höjda livsmedelspiser, låga inkomster och den humanitära krisen, har speciellt sjukhuspatienter och studenter nu blivit allt mer utsatta.

”Konflikten har resulterat i eldstrider i bostadsområden och krävt såväl dödsoffer som omfattande materiella skador för infrastruktur, sjukhus och skolor”, sade representanten för FN:s livsmedelsprogram (WFP) i Ukraina, Giancarlo Stopponi.

Han betonade vikten av att erbjuda livsmedelshjälp för dessa institutioner för att se till att de mest sårbara har tillgång till tillräckligt näringsrik mat för att hållas vid god hälsa.

Enligt WFP kommer maten att delas ut av partnern ADRA Ukraina, ett världsomfattande biståndsnätverk, till patienter i sjukhus och skolor runtom Donetsk och Luhansk.

Genom sin krisoperation som lanserades i november 2014 planerar WFP att erbjuda livsmedelshjälp åt 575 000 människor innan slutet av 2015.