A-Ö Webbindex

113 länder har aldrig haft en kvinnlig statschef, säger UN Women-rapport

Fler människor än någonsin kommer att gå till val 2024. Men faktum är att 113 länder aldrig har haft en kvinna i ledningen, och endast 26 länder har en kvinna som statsöverhuvud idag.

Globalt förblir kvinnors underrepresentation inom beslutsfattande en skarp realitet, enligt rapporten UN Women Women Political Leaders 2024. UN Womens nya data om jämställdhet mellan könen angående ledarpositioner publiceras när världen firar den internationella dagen för kvinnor i diplomati den 24 juni.

En illustration av kvinnor från olika kulturer
Foto: UN Women

Trots framsteg är kvinnor fortfarande till stor del utestängda från maktpositioner och diplomati, då de högsta nivåerna av inflytande och beslutsfattande fortfarande övervägande ockuperade av män. Häpnadsväckande 113 länder världen över har aldrig haft en kvinna som stats- eller regeringschef och endast 26 länder leds av en kvinna idag. Från och med den 1 januari 2024 innehas endast 23 procent av ministerposterna av kvinnor och i 141 länder utgör kvinnor mindre än en tredjedel av ministrarna. Sju länder har inga kvinnor representerade i sina regeringar alls.

En illustration av kvinnor
Foto: UN Women

”Vi måste sätta kvinnor först”

Manlig dominans i diplomati och utrikesfrågor sträcker sig till FN:s ständiga representanter, där kvinnor fortfarande är underrepresenterade. Från och med maj 2024 innehar kvinnor 25 procent av posterna som ständiga representanter i New York, 35 procent i Genève och 33,5 procent i Wien.

UN Womens verkställande direktör Sima Bahous sa: ”Vårt arbete styrs av tron ​​att när

En kvinna som talar i en formell sal
”Kvinnors lika deltagande i ledning och ledarskap är nyckeln till att förbättra livet för alla”, säger UN Womens direktör Sima Bahous.

kvinnor leder är världen bättre för alla människor och för vår planet. Eftersom många länder går till valurnorna i år måste vi alla sätta kvinnor först, vid maktens högsta punkt, där det är viktigast att kvinnors lika deltagande i styrning och ledarskap är nyckeln till att förbättra livet för alla.

Läs mer om kvinnor och ledarskap här och här

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19