A-Ö Webbindex

Efterlyses: En kvinnlig FN-generalsekreterare

Ingen kvinna har tjänstgjort som generalsekreterare för Förenta Nationerna under de 79 år som gått sedan FN grundades och endast fyra kvinnor har valts till presidentskapet i generalförsamlingen. Den 24 juni är den Internationella dagen för kvinnor i diplomati.

I utkastet till slutdokumentet för FN:s framtidstoppmöte, som går av stapeln i september, finns det ett indirekt krav på förändring. ”Ta under nästa, och i efterföljande, urvals- och utnämningsprocesser hänsyn till det beklagliga faktumet att det aldrig har funnits en kvinnlig generalsekreterare”, står det i den 38:e handlingen i Framtidspakten.

Nio män och inga kvinnor

GWL Voices, en organisation för och av kvinnor som har tjänstgjort som toppdiplomater vid FN och på andra håll har lobbat för fler kvinnor i topposition i FN, inklusive generalsekreteraren, där nio män och inga kvinnor har tjänstgjort sedan 1945. ”GWL Voices har förespråkat paritet hos FN:s generalsekreterare med sina kampanjer för en kvinnlig generalsekreterare. Medlemmarna i GWL Voices anser att det sedan lång tillbaka är dags för den här traditionen att ta slut”, säger Flavia Bustreo, tidigare biträdande generaldirektör för WHO och medlem i GWL Voices i en intervju med UNRIC.

En kvinna och en man som skakar hand
María Fernanda Espinosa Garcés, ordförande för den 73:e generalförsamlingen, en av fyra kvinnor som har haft den positionen. António Guterres är den nionde mannen på posten som generalsekreterare.

GWL Voices innefattar även Helen Clark, tidigare chef för UNDP, Irina Bokova, tidigare chef för UNESCO och Tarja Halonen, tidigare president i Finland. Dess verkställande direktör är María Fernanda Espinosa. GWL Voices påpekar att kvinnor endast utgör 27 % av alla permanenta representanter till FN.

”Presidentskapet i generalförsamlingen, en nyckelposition som väljs av medlemmarna varje år, har hållits av totalt 74 män och endast fyra kvinnor. Och av de 21 vicepresidentskap i generalförsamlingen innehas endast 14 % av medlemsländer med kvinnor som deras fasta representant.” GWL Voices Flavia Bustreo säger att toppmötet för framtiden kommer att vara en möjlighet att ta med sig dessa frågor i förgrunden. ”Vi kan inte vackla och fortsätta att ha så lite representation av kvinnor inom multilaterala system och i diplomati, säger Bustreo.

En kvinna i en talarstol
Flavia Bustreo är tidigare biträdande chef för WHO.

”Vi måste skicka ett budskap till kommande generationer att detta inte är rättvist, och vi måste tillåta dem att de ska ha det bättre. De förtjänar jämställdhet mellan könen och lika tillgång till möjligheter för allasektorer, inklusive multilaterala organisationer. ”Bristen på kvinnlig representation inom området fred och säkerhet är också oroande. Av de fem FN-ledda eller samledda fredsprocesserna 2021 leddes dock två kvinnliga medlare, och alla fem rådfrågade civilsamhället och försågs med könexpertis.

En person i en talarstol
Christina Markus Lassen, Danmarks ständiga representant vid säkerhetsrådets möte. Bild:. UN-Photo/Loey Felipe.

I multilaterala nedrustningsforum kvarstår stora klyftor i kvinnors deltagande och kvinnor är fortfarande kraftigt underrepresenterade inom många vapenrelaterade områden, inklusive  teknisk vapenkontroll – endast 12 procent av försvarsministrarna globalt är kvinnor.UN Women påpekar att länder där det finns fler kvinnor i lagstiftande ochverkställande grenar av regeringen har mindre försvarsutgifter och mer sociala utgifter.”Vi måste alla göra allt vi kan för att säkerställa att kvinnor sitter vid bordet, att våra röster hörs ochvåra bidrag värderas”, säger FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohammed.

Se även här och här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19