2 miljarder äldre år 2050

2 oktober 2012 – År 2050 kommer 80 procent av världens äldre befolkning att leva i utvecklade länder, och antalet personer över 60 kommer att vara högre än personer under 15 år. Detta enligt en ny rapport från FN:s befolkningsorgan, UNFPA. Idag är en av nio personer äldre än 60, men antalet åldringar väntas stiga med 200 miljoner under de följande 10 åren och således nå den magiska siffran på 2 miljarder år 2050.

Rapoprten, Ageing in the Twenty-first Century: A Celebration and a Challenge, uppmanar regeringar att verkställa åtgärder och policy i förberedning inför 2050. Enligt rapporten har redan över 100 länder vidtagit åtgärder i denna riktning, bland annat genom att motverka åldringars fattigdom via statlig pension.

”Åldrande är en livslång process som inte börjar vid 60. Dagens unga människor kommer att finnas bland dessa två miljarder äldre år 2050”, sade UNFPA:s exekutivdirektör Babatunde Osotimehin under rapportens lanseringstillfälle i Tokyo, Japan.

”Ett snabbt åldrande av befolkningen och en stadig ökning av livslängden världen över utgör en av de största sociala, ekonomiska och politiska transformationerna i vår tid”, sade generalsekreteraren Ban Ki-moon i sitt meddelande inför den internationella dagen för äldre, som sammanföll med rapportens lansering.