Årsrapport från UNODC presenterad

FN:s kontor för bekämpning av narkotika och kriminalitet, UNODC, har gett ut sin årsrapport för 2009. Rapporten ger en översikt av det arbete som organisationen gör för att stöda medlemsländerna i kampen mot narkotika, kriminalitet och terrorism. Rapporten visar att det finns stor efterfrågan på UNODC:s information och expertis.

Läs mer om UNODC.
Läs rapporten här.