20:e maj: Världsbidagen

FOTO: UN Photo/Manuel Elias

Bin och andra pollenspridare som fjärilar utsätts för en allt större utrotningsrisk på grund av människan. Pollenspridare bidrar direkt till att öka världens livsmedelssäkerhet och bevara den biologiska mångfalden.

För att öka medvetenheten kring pollenspridare förklarade FN den 30:e maj som världsdagen för bin. Målet är att öka åtgärderna för att bevara bin och andra pollenspridare. Sådana åtgärder kommer att hjälpa till att utrota hunger i utvecklingsländerna.

Vad kan jag göra för att skydda bin?
Till exempel: Plantera ett brett sortiment av blommor, köpa honung från lokala jordbrukare och undvika användning av skadliga kemikalier i dina rabatter.