Diabetes orsakar 1,5 miljoner dödsfall per år

13.11.2015 –Antalet människor drabbade av typ 2 diabetes ökar i alarmerande takt överallt i världen. Mer än 90 % av världens diabetiker lever nu i låg- och medelinkomstländer, och Världshälsoorganisationen WHO förutspår att diabetes kommer bli den sjunde ledande dödsorsaken innan 2030.

Idag dödar diabetes en människa var sjätte sekund, och skördar årligen fler offer än HIV, tuberkulos och malaria sammanlagt.  415 miljoner människor lider av sjukdomen, och en stor del av dem bär på den utan att de vet om det.

Men även om diabetes skördar offer i tysthet, är konsekvenserna hisnande. I USA, t.ex., uppskattas kostnaderna för diabetes till omkring 1,4 triljoner dollar, vilket kan jämföras med de totala kostnaderna för Irakkriget år 2003, den uppskattade årskostnaden för försurade hav som ett resultat av klimatförändringen, eller rekordsumman pengar oljeföretagen kommer att spendera i jakt på olja innan 2017.

Diabetes delar Europa

Diabetesepidemin har även drabbat Europa, där för närvarande 32 miljoner invånare har en diabetesdiagnos och antalet väntas stiga.

Behandlingskostnaderna för diabetes har uppskattats till 100-150 miljarder euro santidigt som diabetesvården är otillräckligt utvecklad i de flesta europeiska länder.

Diabetes är fortfarande en av de främsta orsakerna till njursjukdom, synskador, amputation av fötter och ben samt hjärtsjukdom.