Generalsekreteraren på aids-dagen: Vi behöver ledarskap

GENERALSEKRETERARENS BUDSKAP PÅ INTERNATIONELLA AIDS-DAGEN

1 december 2007

Temat för årets aids-dag är ledarskap. För utan ledarskap kommer vi aldrig att få bukt med epidemin.

Aids kan inte jämföras med någon annan sjukdom, det handlar om så mycket mera, om sociala och ekonomiska frågor och om människorättigheter. Sjukdomen drabbar unga människor som precis skall börja bidra till den ekonomiska utvecklingen och intellektuella tillväxten och som skall skaffa familj och barn. Dessutom drabbas kvinnor i oproportionerlig utsträckning och miljoner barn blivit föräldralösa. Aids påverkar samhällen på samma sätt som viruset påverkar kroppen, den försvagar och påverkar motståndskraften, hindrar utvecklingen och hotar stabiliteten.

Men kan göra något, vi har resurserna. Vi kan hindra unga vuxna från att smittas och vi kan behandla dem som redan infekterats. Vi kan ta hand om dem och stöda dem.

Vi har redan gjort betydande framsteg men mycket arbete återstår. Även om nya siffror visar att antalet aidsdrabbade minskar så är det fortfarande allt för många som infekteras. Vår viktigaste uppgift är att se till att alla har tillgång till behandling, stöd och vård oberoende av var man bor och vad man arbetar med. Det betyder såväl samhällets marginaliserade grupper; immigranter, de som arbetar i sexindustrin och de som injicerar droger som alla andra.

Om vi skall nå alla dessa grupper måste vi få bort den stigmatisering som HIV innebär.  Fördomar är fortfarande det största enskilda hindret för att får allmänheten att reagera och främsta orsaken att epidemin kan fortsätta härja fritt.

I dag vill jag uppmana till nytt ledarskap i kampen att utrota det stigma som en HIV diagnos innebär. Jag beundrar dessa starka människor som lever öppet med sin sjukdom, som arbetar för de HIV-smittades rättigheter och för att sprida information om sjukdomen. Jag vill uppmana världens ledare att lära sig mer om epidemin, så att hjälpen går dit den behövs bäst. Dessutom måste vi visa ledarskap och intensifiera vårt arbete om vi skall nå målet att alla skall ha tillgång till behandling, stöd och vård samt förebyggande insatser före år 2010.

Som generalsekreterare är jag fast besluten att leda FN organisationen i detta uppdrag. Jag vill se till att vi prioriterar aids-arbete och sätter det höst up den internationella agendan.

Oberoende av var vi bor, vad vi gör och vilken roll vi har, så lever vi alla på ett eller annat sätt med HIV. Vi påverkas alla av det och vi måste alla ta vårt ansvar. Låt oss på Internationella aids-dagen visa det ledarskap som behövs och ta vårt ansvar.

Ban Ki-moon