Världens kvinnor 2005: framsteg i siffror

Världens kvinnor 2005: framsteg i siffror som ges ut idag av FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor fokuserar på statistik över genusfrågor.

Rapporten granskar nuvarande tillgänglig nationell data och analyserar framstegen i data från 1975 till 2003. Rapporten baseras på den information som nationella statistiska myndigheter från 204 länder rapporterar till det internationella statistiska systemet.

Den granskade statistiken är relaterad till befolkning, hälsa, utbildning och arbete. I granskningen finns även statistik över relativt nya områden såsom våld mot kvinnor, fattigdom, makt och beslutsfattande samt mänskliga rättigheter.

Förhoppningsvis kommer en sådan här utvärdering av nationell data att visa en realistisk nivå av den statistiska kapaciteten för att kunna producera genusbaserade Millenniemålsindikationer på nationell nivå. Detta skulle hjälpa till att fastställa vilka områden som bäst behöver teknisk support. Genusforskare kan också använda rapporten i arbetet med att förbättra genusstatistiken.

För mer information om rapporten, bakgrundsinformation och press kit: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/wwpub.htm