75 sätt FN gör en skillnad: mottagare av Nobels fredspris

I samband med FN:s 75-årsjubileum 2020 publicerar vi en till två artiklar i veckan för att visa hur FN gör skillnad i världen.

75 sätt som FN gör skillnad: mottagare av Nobels fredspris

FN-familjen – inklusive två generalsekreterare – har fått Nobels fredspris 12 gånger under sin 120-åriga historia.

Nobels fredspris delas ut årligen till dem som har ”gjort det största eller bästa arbetet för att skapa enhet mellan nationer, avveckla militärmakt och för att bevara eller främja fred.”

Redan 1950, fem år efter organisationens inrättande, fick FN-diplomaten Ralph Bunce Nobels fredspris för sitt arbete med fredsbevarande i Mellanöstern.

1954 fick FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) priset för sitt arbete med att stödja flyktingar runt om i världen. UNHCR fick också utmärkelsen 1981 och blev den andra byrån som fick utmärkelsen två gånger.

Enligt Nobelprisets grundare Alfred Nobels vilja, involverar internationellt humanitärt arbete och fredsbyggande arbete ett brett spektrum av handlingsområden. Därför har utmärkelsen tilldelats insatser inom hjälparbete, utbildning, samarbete och förhandlingar.

FN deltar i många aspekter av livet och är därför en naturlig mottagare av fredspriset.

1965 fick FN:s barnfond (UNICEF) Nobels fredspris för sitt omfattande humanitära arbete. UNICEF räddar, skyddar och utbildar barn att ”överleva och trivas” i mer än 190 länder.

Och 1969 erkändes Internationella arbetsorganisationen för sitt arbete för att främja social och ekonomisk rättvisa över hela världen.

Nobels fredspris erkänner också vikten av internationella ingripanden i konflikt. FN:s fredsbevarande styrkor vann priset 1988. Nobelkommittén betonade att fredsbevarande styrkor bidrar till förverkligandet av FN:s värderingar.

Vid millennieskiftet stod världsfreden inför nya utmaningar. År 2005 tilldelades Internationella atomenergiorganet (IAEA) priset för sitt arbete för att främja fredlig användning av kärnkraft.

I enlighet med tidens anda mottog FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC) och Al Gore 2007 fredspriset för att lägga grunden till den gröna övergången för att bekämpa konstgjorda klimatförändringar.

Det är inte ovanligt att Nobels fredspris delas ut till en individ för hans eller hennes anmärkningsvärda ansträngningar.

FN:s generalsekreterare Dag Hammerskjold fick priset 1961 och är den enda som har fått det postumt.

FN och generalsekreterare Kofi Anan fick tillsammans 2001 fredspriset för sitt fredsbyggande arbete. ”Som vår första prioritering måste vi sträva efter fred, eftersom det är villkoret för alla att leva ett värdigt och säkert liv”, sa Anan i sitt tal.

Nobels fredspris ökar medvetenheten om det viktiga arbetet med att skapa fred och välstånd i hela världen. I år fick FN:s livsmedelsprogram (WFP) utmärkelsen, och det visar återigen att FN är en viktig humanitär aktör.

#ShapingOurFuture #UN75

Se även:

Världslivsmedelsprogrammet fick Nobels fredspris för 2020!

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19