A-Ö Webbindex

75 sätt som FN gör skillnad: Bekämpa världens narkotikaproblem 44/75

FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC) arbetar för att minska utbudet och efterfrågan på olagliga droger enligt de tre viktigaste FN-konventionerna om narkotikakontroll. Organisationen arbetar tillsammans med länder för att förbättra folkhälsan såväl som allmän säkerhet för att förebygga, behandla och kontrollera narkotikamissbruk. Många länder och regioner är sårbara för den instabilitet som drogtillverkning och handel leder till. Det är därför kontoret är särskilt engagerat i narkotiakontroller i Afghanistan, särskilt utsatta länder i Sydamerika, Centralasien, Myanmar och Västafrika.

Under 2017 hade uppskattningsvis 271 miljoner människor, eller 5,5 procent av den globala befolkningen i åldern 15-64 år, använt droger under föregående år. Även om detta liknar uppskattningen 2016 visar statistiken ur ett längre perspektiv att antalet personer som använder droger nu är 30 procent högre än det var 2009. Även om ökningen delvis berodde på en befolkningstillväxt på 10 procent, visar statistik en högre förekomst av användningen av opioider i Afrika, Asien, Europa och Nordamerika och användningen av cannabis i Nordamerika, Sydamerika och Asien jämfört med 2009.

Detta sker samtidigt som förebyggande och behandling fortsätter minska i många delar av världen, endast en av sju personer med drogmissbruk får behandling varje år.

Andra exempel på hur vi gör skillnad:

Och mycket mer

ShapingOurFuture #UN75

Läs mer om FN:s 75-jubileum här

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19