A-Ö Webbindex

75 sätt FN gör en skillnad – Stöd för civil luftfart

FN-organ har varit ansvariga för att fastställa standarder för luftfart och sjöfart.

Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) fungerar som forum för samarbete inom alla områden av civil luftfart. Den fastställer standarder och regler för flygsäkerhet, säkerhet, effektivitet och miljömässig sundhet.

Internationell luftfart är den första industrisektorn med globala mål att stabilisera koldioxidutsläppen på 2020-nivåer och uppnå en 2-årig ökning av bränsleeffektiviteten. ICAO har bidragit till att göra flygresor till det säkraste transportsättet. 1947, när 21 miljoner reste med flyg, dödades 590 i flygolyckor; 2013 var antalet dödsfall 173 av 3,1 miljarder flygpassagerare.

Andra exempel på hur vi gör skillnad:

Och mycket mer

ShapingOurFuture #UN75

Läs mer om FN:s 75-jubileum här

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19