75 sätt som FN gör skillnad: Främjar akademiska och kulturella utbyten

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, underlättar för vetenskapligt samarbete, skydd av kulturarv och främjar kulturuttryck, med ett särskilt fokus på minoriteter.

FN:s UNAI-initiativ (United Nations Academic Impact) samlar runt 1300 akademiska institutioner i över 130 länder som tillsammans med FN arbetar för att främja organisationens mål genom olika aktiviteter och forskningsprojekt.

Arbetet som dessa kulturella och akademiska institutioner gör är helt avgörande för att uppnå FN:s globala mål, Agenda 2030. De fungerar som ett forum för idéer, nytänkande och lösningar för många av de utmaningarna som världen står inför. UNAI-initiativet utgör den grund som det internationella samfundet behöver för att främja den energi och innovation som finns hos unga människor och forskare.

Läs mer här: https://academicimpact.un.org/content/about-unai