FN rapport: färre smittas av HIV men tusentals dör dagligen

En färsk rapport från FN organet UN Aids och Världshälsoorganisationen WHO visar att antalet människor som smittats av HIV uppgår till omkring 33 miljoner, i motsats till tidigare bedömningar på 40 miljoner. Nya dataanalyser visar att antalet människor som lever med HIV har reducerats och att antalet nya fall minskar.

Revideringen från 40 till 33 miljoner smittade beror till stora delar på att Indien och flera länder i Afrika ändrade uppskattningen av antalet fall av hiv-positiva, men världsomfattande HIV program spelar också in.

Ingen väpnad konflikt kommer i närheten av det antal offer som aidsepidemin skördar. AIDS är en av de främsta dödsorsakerna globalt och den primära i Afrika. Rapporten innehåller dock en del positiva nyheter, till exempel i områden söder om Sahara har ökningstakten av antalet nysmittade dämpats något och dödligheten har minskat – inte minst tack vare en ökad distribuering av bromsmediciner.

 – Utan tvivel börjar vi äntligen se resultat av det arbete som gjorts, såväl antalet nya fall som dödligheten har minskat. Men Aids skördar mer än 5 700 liv varje dag och 6 800 personer smittas dagligen, så det krävs fortsatta ansträngningar, säger Peter Piot, chef för UN Aids.

Läs rapporten här.

Läs mera här.