Generalsekreterarens budskap på mänskliga rättigheternas dag

New York, 10 december 2009

Inget land är fritt från diskriminering. Diskriminering förekommer överallt och i olika former: ny och gammal, dold och uppenbar, offentlig och privat. Diskriminering kan förekomma som institutionaliserad rasism, som en etnisk konflikt, som tillfällig intolerans eller ett avvisande, eller som en officiell, nationell version av historien som förnekar andras identitet.

Diskriminering drabbar utsatta individer och grupper: handikappade, kvinnor och flickor, fattiga, migranter, minoriteter och alla dem som uppfattas som annorlunda.

Dessa utsatta grupper hindras ofta från att delta i det ekonomiska, politiska, kulturella och sociala livet i samhället. Den trångsynthet som stigmatiserar och utestänger dem är något som extremister kan utnyttja. I vissa länder ser vi hur en ny, främlingsfientlig politik är på frammarsch.

Men de som fallit offer för diskriminering står inte ensamma. Förenta Nationerna stöder dem och FN är fast beslutet att skydda allas rättigheter och speciellt de mest utsatta människornas rättigheter. Det är vår indentitet och vårt kall.

Det internationella människorättssamfundet fortsätter bekämpa fördomar och hat. Allmänhetens medvetenhet har lett till globala avtal som i lag skyddar mot diskriminering och orättvis behandling.

Men abstrakta förpliktelser räcker inte, vi måste fortsätta bekämpa ojämlikhet och intolerans överallt.

På mänskliga rättigheternas dag vill jag bjuda in alla människor, överallt, att ta del av FN:s och alla människorättskämpas kamp mot diskriminering.