75 sätt som FN gör skillnad: Löser globala problem 27/75

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN gör skillnad på:

Som världens enda universella globala organisation har FN blivit det främsta forumet för att diskutera frågor som överskrider nationella gränser och som inte kan lösas av endast en nation.

FN:s ursprungliga mål är att främja fred, skydda mänskliga rättigheter, upprätta ramar för internationell rättvisa och främja ekonomiska- och sociala framsteg, och utifrån dessa har FN under de senaste sju decennierna deltagit i nya utmaningar som klimatförändringar, flyktingfrågor och AIDS.

Medan konfliktlösning och fredsbevarande verksamhet fortfarande är bland FN:s främsta utmaningar, är FN, tillsammans med sina specialiserade organ, också engagerade i ett en bredd av aktiviteter för att förbättra människors liv världen över. Från katastrofhjälp, utbildning och främjande av kvinnor, till fredliga användningar av atomenergi.

FN:s universitet är ett forskar- och utbildningsorgan med 13 forsknings- och utbildningsinstitut och program i 12 olika länder. Här sker samarbete med ledande universitet och forskningsinstitut och frågor undersöks om global förändring och hållbar utveckling, vetenskap, teknologi, innovation och samhälle. Dess forskarutbildning bidrar till kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna.