75 sätt som FN gör skillnad: Hjälper näringslivet 33/75

FN:s 75-års jublieum – 75 sätt som FN gör skillnad: 

Förhållandet mellan FN och det internationella näringslivet har förändrats. Företagsorganisationer som är medvetna om sitt sociala ansvar arbetar nu med FN för att göra världen till en bättre plats.

Genom FN:s ”Global Compact”-program åtar sig företag att hålla sig till tio universella principer. Bland dem är respekten för de mänskliga rättigheterna och kampen mot korruption. Vid klimatmötet i New York 2019 lovade också näringslivet att bekämpa klimatförändringarna.

Det internationella näringslivet vill nu arbeta med det internationella samfundet för att lösa de problem som mänskligheten står inför. Detta är inte bara moraliskt korrekt. Det är också förnuftigt ekonomiskt.

FN är bra för näringslivet. Organisationen har stärkt den globala ekonomin genom att underlätta internationella förhandlingar om allmänna tekniska standarder i allt från handelslagstiftning och tullförfaranden till luftfart och telekommunikation. FN har också gjort det möjligt för det internationella näringslivet att investera i utvecklingsländer genom att främja stabilitet och gott styre, åtgärder mot korruption och tillförlitliga rättsliga strukturer.