75 sätt som FN gör skillnad: Stöttar industriell utveckling 41/75

FOTO: Unsplash/solimonster

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till skillnad:

FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO) främjar samarbeten mellan industriella företag över hela världen. Organisationen främjar nytänkande, investering, teknologi, samt kostnadseffektiv och hållbar industriell utveckling. UNIDO hjälper länder att genomgå globaliseringsprocessen på ett skonsamt och bidrar i längden också till minskad fattigdom.

UNIDO har 170 medlemsländer och grundades 1966.

Organisationens fyra stora satsningsområden är:

  • Skapa ökat välstånd för alla
  • Främja ekonomisk konkurrens
  • Skydda miljön
  • Stärka kunskapsinstitutioner

De senaste tio åren har UNIDO satsat på tekniska tjänster och är ansett som en viktig bidragande faktor till industriell utveckling.