75 sätt som FN gör skillnad: Utrotar smittkoppor 32/75

CC: UN Photo/BZ

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till skillnad: 

Smittkoppor är den första och enda sjukdomen som har blivit permanent utrotad över hela världen. Ända tills den blev utrotad, var smittkoppor en vanlig sjukdom i minst 3 000 år och orsakade 4 miljoner dödsfall varje år.

Efter en 13 år lång kampanj från Världshälsoorganisationen (WHO) blev smittkoppor officiellt utrotade år 1980. WHO:s insats för att eliminera smittkoppor sparar världens samlade hälsobudget 10 miljarder kronor i vaccin- och smittspårningsutgifter varje år. Det är nästan tre gånger så mycket som den totala summan som WHO använde på kampanjen för att utrota sjukdomen. Många av smittskyddsåtgärderna som användes för att utrota smittkoppor används också för att bekämpa ebola och COVID-19.

8 maj 2020 firade WHO 40-årsjubileum för utrotningen av smittkoppor. I samband med detta skapades ett minnesfrimärke av UNPA. Frimärket hedrar de miljoner människor – allt från världsledare och internationella organisationer till lokala läkare och sjukvårdspersonal – som samarbetat för att utrota smittkoppor från planeten. Detta är den första globala sjukdomen som har utrotats tack vare mänskligt samarbete.