FN oroat över antalet civila dödsfall i Ukraina

29.8.2014 – 36 människor dödas i snitt varje dag i Ukraina som ett resultat av de intensifierade stridigheterna i tätt bebodda områden i östra Ukraina, enligt en ny FN-rapport.

”Att avsiktligt attackera civila är ett brott mot internationell humanitär lagstiftning, och mer måste göras för att skydda den civila befolkningen”, säger FN:s chef för mänskliga rättigheter, Navi Pillay.

”Det finns ett akut behov för att få ett slut på striderna och våldet i de östra regionerna innan fler civila skadas eller tvingas på flykt, eller möter oerhörda svårigheter då de fastnar i fällan mellan olika konfliktzoner.”

Rapporten, utfärdad av FN:s organ för de mänskliga rättigheterna (OHCHR), dokumenterar en serie allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna som begåtts i första hand av de beväpnade grupperna som tagit kontroll över stora delar av Donetsk och Luhansk –regionerna i östra Ukraina sedan mitten av april. Den dokumenterar även brott som begåtts av de ukrainska styrkorna i deras försök att återta belägrat territorium.

Enligt rapporten har många civila dödats då de försökt fly, och andra har hindrats av de beväpnade grupperna då de försökt ta sig ur Luhansk och Donetsk. De som tagit sig igenom de humanitära korridorerna har även de skadats och dödats.

Även om mer än hälften av befolkningen i Donetsk och Luhansk lyckats ta sig iväg, gjordes inte tillräckliga ansträngningar i tid för att evakuera civila från stridszonerna, säger rapporten – speciellt inte de mest sårbara som institutionaliserade barn, åldringar och handikappade. Evakueringen hindrades dessutom av beväpnade grupper.

Över 1500 fall av påstådda brott som begåtts av lokala myndigheter och medborgare i östra Ukraina undersöks nu av de centrala myndigheterna, och mer än 150 personer har åtalats. Men rädslan för vedergällningar och hämndaktioner är stor, likaså rädslan för straffrihet.

”Rättvisa och ansvarsskyldighet måste ersätta straffriheten i de fall där allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts”, sade Pillay, ”och rättvisan måste tillämpas lika för alla.”

Minst 2593 människor har dödats i Ukraina mellan mitten av april och 27:e augusti 2014.

UNRIC:s faktablad om Ukraina