8 mars: bakslag i den globala jämställdhetskampen

Finlands statsminister Sanna Marin i FNs talarstol. FOTO: UN Photo/Eskinder Debebe.

Finlands statsminister Sanna Marin varnade om ett bakslag mot den globala kampen mot jämställdhet i ett tal under FNs arrangemang i samband med Internationella Kvinnodagen i fredags.

– När jag ser på världen idag, är bilden tyvärr inte så ljus. Jämställdhet och kvinnors rättigheter, speciellt rätten till att bestämma över sin egen kropp blir idag ständigt utmanade. Till och med att stötta den viktiga Woman, Peace and Security-agendan minskar till den punkten att överlevande från sexuellt våld i samband med krig och konflikt och kvinnorelaterat våld förnekas nödvändig sjukvård(…) FNs säkerhetsråd skickade en sorglig signal till världen när de i april i fjol inte lyckades komma fram till en lösning angående detta temat, sa den finska statsministern.

Den finska statsministern påpekade fakta att hon är en av de 21 kvinnliga statsledarna av FNs 193 medlemsländer. I talet fokuserade hon vidare på modern teknologi och vilken effekt detta har på jämställdhet. Hon underströk vikten av att sätta kvinnor och flickors rättigheter i centrum för utvecklingen av teknologi.

– Nya produkter som använder artificiell intelligens stärker den befintliga könsfördelningen. Jag vill förändra detta och den enda vägen till förändring är genom att få fler flickor att koda, mer kvinnor i teknologi-branschen, och fler kvinnor valda till positioner där de kan influera regleringen av könsfördelningen, fortsatte hon.

I samband med Internationella Kvinnodagen den 8 mars, lanserade UN Women en rapport ”Women’s Rights in Review 25 years after Beijing”, som är en omfattande analys av hur implementeringen av Beijing-plattformen har tagits i uttryck. Beijing Platform for Action antogs 1995 och är fortfarande världens mest omfattande jämställdhetsagenda.

Rapporten visar att utvecklingen mot jämställdhet vacklar. Ojämlikhet, klimatkrisen, konflikt och en ökning av exkluderande politik hotar alla utvecklingen mot jämställdhet.

I samband med Den internationella kvinnodagen i New York, uttalade sig ledaren av UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka om rapporten:

– Rapporten visar att kvinnor endast har 25 % av världens maktpositioner. 75 % av världens parlamentariska platser är män. 73 % av chefspositioner är män, och 70 % av klimatförhandlare är män. Så det är en liten plats på 20-25 % som vi kvinnor ska pressas in i. Idag sätter vi ned foten. Vi vill uppnå 50 %, för det är 50 % som verkligen betyder något. Och vi vill samarbeta för att uppnå 50 %.

Ledare av UN Women, Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka, vid FNs talarstol. FOTO: UN Photo/Eskinder Debebe