Generalsekreterare Kofi Annans budskap på internationella migrationsdagen den 18 december 2005

Internationell migration är ett grundläggande kännetecken på vår ständigt krympande värld. Att handskas med denna migration, så att det gynnar alla, har blivit en av vår tids stora utmaningar. Den internationella migrationsdagen utgör ett årligt tillfälle att rikta uppmärksamhet mot denna utmaning, liksom ett tillfälle att fira de otaliga bidrag som immigranter ger till våra samhällen, kulturer och ekonomier.

Den globala ekonomin är alltmer beroende av gästarbetare. Migranter bidrar med färdigheter, kunskaper och arbetskraft till sina världsstater. De främjar utbyte av idéer och stimulerar kulturella och vetenskapliga framsteg. Migranter, både utbildade och outbildade, är avgörande för framsteg inom stora områden av både i- och u-länders ekonomier. Samtidigt är penningförsändelserna som migranter skickar till sina hemländer mycket mer omfattande än vad dessa länder mottar i officiellt bistånd.

Ändå innebär migrationen stora utmaningar och väcker många förståeliga bekymmer. Om migrationspolicys ska vara hållbara och framgångsrika och om fördelarna med migrationen till fullo ska genomföras, måste myter och främlingshat bekämpas och verkliga problem lösas. Det måste också göras mer för att försäkra respekt av de mänskliga rättigheterna för gästarbetare och deras familjer.

I den nya rapporten från den globala kommissionen om internationell migration finns viktiga rekommendationer för vägen framåt. Den sammanlänkar effektiv migrationspolitik med sunda policies inom en mängd områden – inte bara mänskliga rättigheter, utan även utveckling, handel, bistånd och säkerhet. Nästa års högnivådialog om internationell migration och utveckling i FN:s generalförsamling är ett tillfälle för medlemsstater att skapa närmare samarbete i dessa viktiga frågor. Jag hoppas att alla stater kommer att använda sig av de idéer och rekommendationer som finns i kommissionens rapport för att bidra till ett framgångsrikt möte.

Årets internationella migrationsdag markerar också 15-årsdagen av antagandet av den internationella konventionen för skyddandet av rättigheter för alla gästarbetare och deras familjemedlemmar. Hittills har endast 34 stater ratificerat eller anslutit sig till konventionen. Jag uppmanar återigen alla stater som inte har gjort detta att bli delaktiga i detta viktiga fördrag. Jag ber också alla delaktiga stater att skicka in rapporter i tid till Kommittén om gästarbetare om åtgärder för att implementera konventionen, och uppmanar dem att erkänna kommitténs behörighet att motta och överväga kommunikationer från individer som hävdar att deras rättigheter enligt konventionen har kränks.

Våra samhällen skulle vara fattigare utan bidragen från migranter. Låt oss idag, när vi firar dessa bidrag, besluta oss för att värna om mänskliga rättigheter hos alla män, kvinnor och barn som korsar gränser i jakt på ett bättre liv.