SMS som räddar liv

Photo: Flickr / Ken Banks, kiwanja.net

Photo: Flickr / Ken Banks, kiwanja.net

24.4.2014 – Mobilen har fått en allt större roll i olika innovativa kampanjer som bidrar till att förbättra människors hälsa och rädda liv. Mobiler används i kampen mot Ebola i Guinea och de sociala medierna används för att sprida vetskap om kampanjer. Speciellt i länder där det finns mer telefoner än toaletter, kan telefonen verkligen betyda skillnaden mellan liv och död.

En av de senaste uppfinningarna har UNICEF, FN:s befolkningsfond UNFPA och Världshälsoorganisatinen WHO tillsammans utvecklat. Det så kallade RapidSMS  är ett enkelt system för mobiltelefoner, där till exempel vårdpersonal på landsbygden snabbt kan registrera gravida kvinnor. Via SMS skickas information till vårdcentraler och läkare  och personalen kan ställa frågor eller rapportera om komplikationer – och de får sedan svar via SMS inom några minuter, något som räddar liv på både barn och kvinnor.

Mobile VRS (Mobile Vital Records System) är ett liknande system som började användas år 2011 för födelseregistrering i Uganda, där oftast väldigt få barn registreras vid födseln. Via mobiltelefoner registreras nyfödda på några minuter – en process som annars tar flera månader. Antalet registreringar har ökat från 30 procent till nästan 50 procent de senaste två åren och nu är målet att se till att fyra av fem nyfödda registreras under 2014.

I Malawi används tekniken framgångsrikt i kampen mot undernäring. Via SMS kan vårdpersonal i avlägsna byar snabbt registrera barns näringstillstånd. Näringsexperter gör analyser omedelbart och myndigheterna kan agera snabbt vid tecken på undernäringskris. Tidigare kunde samma process ta flera månader och alla data hann bli gammal innan analysen var färdig. Nu kommer leveranser av näringstillskott i tid för att hinna rädda fler barns liv.

I Afrika söder om Sahara där aidsepidemin är som värst, används sms-tekniken för att förbättra diagnostiseringen av hivpositiva nyfödda och för att snabbare kunna följa upp med vårdinsatser. Gravida och föräldrar får också automatiska påminnelser via SMS när det är dags för kontroller och läkarbesök.

SMS gör det möjligt att både nå ut med information och att få in uppgifter till exempel om sjukdomsutbrott. I Zambia samarbetade FN med två ledande teleoperatörer som gratis skickade ut SMS till sina kunder under en vaccinationskampanj mot polio för att få fler föräldrar att ta sina barn till vårdcentraler och vaccinera dem.

Svenska UNICEF har nu inlett en kampanj kallad ”volontärmobilen”. För att illustrera hur mobiler räddar liv, har de skickat TV4:s programledare Jenny Strömstedts telefon till Uganda för att sätta den i arbete. (Jenny har däremot stannat hemma.)

Även du kan följa  hennes mobiltelefon när den registrerar nyfödda bebisar, skickar sjukjournaler och lyssnar på ungdomar.

Följ volontärmobilen på Instagram och Twitter

Källa: Unicef