Appen som räddar mammor och barn

Photo credits: "Maternity" - S.Phelps UNHCR /CC BY

Photo credits: "Maternity" - S.Phelps UNHCR /CC BY

25.8.2014 – Goda nyheter från Norden! En ny dansk app har utvecklats som hjälper mammor och biståndsarbetare i utvecklingsländer att klara av svåra förlossningar på avlägsna orter.

Inom några år kommer det att finnas fler mobilabonnemang än människor på jorden. Mobiltelefonerna har en oerhörd potential då det gäller att förbättra den allmänna hälsovården i länder där den nationella sjukvården är bristfällig. De som kommer att dra mest nytta av den nya appen är en stor del av de 289 000 kvinnor som annars skulle dö varje år på grund av brist på hjälp under förlossningen.

Den danska utvecklingsorganisationen Maternity Foundation, som strävar till att minska på barna- och mödradödligheten i utvecklingsländer, har utvecklat en app för tryggare förlossningar i samarbete med Köpenhamns universitet och södra Danmarks universitet. Den är designad för att träna och bistå hälsovårdare under såväl normala som försvårade och komplicerade förlossningar.

Appen innehåller ett antal olika instruktionsvideon som informerar mammor om vad de måste göra under specifika situationer. Dessutom kan appen användas till att träna hälsovårdare i svårtillgängliga områden där det oftast finns ett akut behov för kompetent sjukvårdspersonal och barnmorskor.

”Vi har ofta sett att de nyutbildade barnmorskorna inte har någon som helst praktisk erfarenhet då de anställs. Detta kan tyvärr ha dödliga konsekvenser för såväl mor som barn”, säger Ida Marie Boas från Maternity Foundation.

Boas var ansvarig för implementeringen av appen i ett forskningsprojekt i Etiopien, där responsen var mycket positiv.

”Många av hälsovårdarna som använder sig av appen har blivit mycket självsäkrare under komplicerade förlossningar. De uppskattar speciellt de visuella och konkreta filmerna som kan användas oavsett vilket språk som talas. Det är också en fördel att man inte måste vara bra på att läsa för att kunna använda sig av den.”

De slutliga forskningsresultaten och den färdiga appen kommer att vara klar för användning år 2015. Maternity Foundtaion och dess universitetspartners kommer att göra appen gratis för andra ideella organisationer, regeringar och gräsrotsföreningar. Ett avtal har även slutits med Röda Korset som kommer att använda sig av appen i sitt hälsovårdsprogram.

Källa: Världens Bästa Nyheter