8000 namnunderskrifter för att minska barn och mödradödlighet

Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson tog strax innan jul emot över 8000 namnunderskrifter från representanter för FN-familjen (FN-förbundet, FN:s utvecklingsprogram UNDP, Svenska Unescorådet, UNICEF Sverige och UNIFEM:s nationella kommitté Sverige).

FN-familjen startade under hösten ett upprop för att uppmärksamma prioriterade frågor inom ramen för FN:s millenniemål, bl.a. mödradödlighet och barnadödlighet. Representanterna betonade att namninsamlingen ska ses som ett stöd till regeringen och Gunilla Carlssons förda politik när det gäller millenniemålen.

– Jag vill tacka för era fina insatser och alla namnunderskrifter som ger ett stöd till regeringens arbete inom dessa prioriterade områden. Jag vill också passa på att tacka alla berörda organisationer för det arbete som ni utfört under det gånga året och önska er en god jul.

Millenniedeklarationen antogs år 2000 av världens stats- och regeringschefer utifrån insikten att det behövs en helhetssyn på utveckling och fattigdomsbekämpning. Varje dag dör 1000 kvinnor och flickor i samband med graviditet och förlossningar. Mot den bakgrunden har regeringen valt att särskilt fokusera på deklarationens mål om mödradödlighet och barnadödlighet.

Läs mera på Svenska FN-förbundets webbplats.

Källa: regeringen.se