Alla hjärtans dag, alla smärtans dag?

Foto: Flickr / European Parliament / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: Flickr / European Parliament / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

14.2.2014 – Idag är alla hjärtans dag. Kärleken hyllas och florister samt chokladförsäljare är gladare än vanligt. Men myntet har två sidor. Varje dag mördas sju kvinnor i Europa av närstående män. 45 % av alla kvinnor i Europa har någon gång utsatts för våld och 10 % har utsatts för sexuellt våld – våld som kostar EU:s medlemsländer 228 miljarder Euro om året.*

Över 600 miljoner kvinnor lever i länder där våld inom hemmet inte klassas som brottsligt. Våld inom hemmet är fortfarande den ledande orsaken till skador och dödsfall bland kvinnor mellan 15 och 44, och utgör ett problem av pandemisk omfattning. I USA, mördas en av tre kvinnor av sin intima partner. I Sydafrika dör en kvinna var sjätte timme i händerna på sin partner.

Under 2012 anmäldes 28 254 fall av misshandel mot kvinnor i Sverige. I Finland dog 135 kvinnor mellan åren 2005-2010 som ett resultat av våld inom hemmet. I Sverige möter 17 kvinnor varje år samma öde. I Norge dödades 147 kvinnor mellan 1991 och 2010 av sina partners eller ex-partners.

Våld mot kvinnor drabbar inte endast kvinnorna – det drabbar samhällen, barn, familjer och män. Debatten kring våldet mot kvinnor präglas ofta av motfrågor: ”män dödas också av sina fruar”, eller ”tänk på alla barn som mördas av sina mammor”. Men det ena exkluderar inte det andra – debatten och kampen mot våldet bör fortsätta, på lokal såväl som internationell nivå. Våld är aldrig acceptabelt, vare sig det handlar om våld mot barn, män eller kvinnor.

Förra året välkomnade FN:s topptjänstemän ett avtal av över 130 medlemsstater för förebyggandet och elimineringen av alla former av våld mot kvinnor och flickor och uppmanade regeringar att implementera resultatet för att skydda och trygga kvinnors rättigheter. Tusentals regeringsrepresentanter, mellanstatliga organisationer, representanter för den privata sektorn och det civila samhället samt olika FN-partners samarbetade för att producera slutdokumentet för CEDAW, d.v.s. kommittén för eliminering av diskriminering mot kvinnor, som sammanträder två veckor årligen.

Under årets första möte i början av februari, uppmanade CEDAW att könsjämlikhet måste inkorporeras i post-2015 agendan för utveckling.

”Vi anser att det böhevs specifika mål för jämlikhet och icke-diskriminering som åtgärdar alla former av diskriminering, även könsbaserad diskriminering”, sade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Navi Pillay under sitt öppningstal för CEDAW:s 57:e session som hålls i Genève ända tills den 28 februari.

Den internationella kvinnodagen, som firas den 8:e mars varje år, kommer i år att fokusera på temat ”jämlikhet för kvinnor betyder framsteg för alla.”

 


 

*http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-522.850+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN