Världsdiabetesdagen uppmärksammas på söndagen

alt

altWorld Diabetes Day, världsdiabetesdagen, uppmärksammas söndag 14 november världen över med temat Utbildning och Prevention. 

Dagen startades av International Diabetes Federation (IDF) och Världshälsoorganisationen WHO år 1991 för att uppmärksamma det faktum att diabetes ökar stort i världen.

År 2006 antog FN antog en resolution där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Genom resolutionen pekar FN på allvaret i den pandemiska utbredningen av sjukdomen i världen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om och bromsa utvecklingen av diabetes.

På söndagen kommer en mängd byggnader att vara belysta i blått. På kampanjens hemsida finns en karta där byggnaderna är utmärkta och här finns även kampanjmaterial och ytterligare information om dagen.

 http://www.worlddiabetesday.org/activities/wdd-monument-challenge