En värld utan tigrar?

Flickr USFWS Mountain-Prairie 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Flickr USFWS Mountain-Prairie 2.0 Generic (CC BY 2.0)

2.3.2015 – Hot mot natur- och djurliv uppfattas lätt som ett sekundärt problem bland nyhetsflödet om konflikter, krig och klimatförändring. Men brott mot naturen och djurlivet har globalt omfattande ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser.

Den tredje mars firar FN världsdagen för natur- och djurliv.  Årets tema är kampen mot en allt allvarligare form av brottslighet: den olagliga handeln med vilda djur och växter.

”Den illegala handeln har blivit en sofistikerad form av transnationell brottslighet, jämförbar med drog- och människohandel, piratkopior eller olja”, konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande inför den internationella dagen. ”Den drivs av stigande efterfrågan, och stöttas av korruption och svag styrelse. Det finns starka bevis för den ökade inblandningen av den organiserade brottsligheten och icke-statliga beväpnade grupper.”

Flickr USFWS Mountain-Prairie 2.0 Generic CC BY 2.0 2Den illegala handeln undergräver rättsamhället och hotar nationell säkerhet, den förstör ekosystem och utgör ett allvarligt hot mot landsbygdssamhällens och ursprungsbefolkningars hållbara hantering av naturresurser.

”Kampen mot den illegala handeln av djur är inte bara viktig för att bevara arter och främja hållbar utveckling, utan även för fred och säkerhet i konfliktdrabbade områden där den illegala handeln när stridigheter vidare”, säger Ban.

Alla samhällssektorer som kan komma i kontakt med framställning och konsumtion av produkter från det vilda måste involveras i kampen. Varorna varierar från mediciner, livsmedel, byggnadsmaterial, möbler, kosmetika och kläder till olika accessoarer. Rätts- och polisväsendet måste stödjas av samhället i helhet. Företag kan spela en stor roll genom att t.ex. vägra ta emot eller handla med illegalt elfenben eller noshörningshorn – samt insistera för att produkter från världshaven och tropiska skogar ska vara lagligt erhållna och hållbart producerade.

”På denna internationella dag uppmanar jag alla konsumenter, försäljare och regeringar att behandla hotet mot natur- och djurlivet som ett hot mot vår hållbara framtid”, säger Ban. ”Det är dags att ta detta hot på allvar.”