Ungdomar är mest oroliga för klimatet

Klimatdemonstration
Fotograf: Pauline Loroy Källa: Unsplash

En växande majoritet av befolkningen i G20-länderna ser klimatförändringarna som en kris. Det visare en ny stor undersökning från FN:s utvecklingsprogram UNDP. Störst krav på klimatåtgärder finns bland unga under 18 år.

Den omfattande opinionsundersökning om klimatkrisen är framtagen av UNDP och Oxford universitet. Undersökningen förutspår att det offentliga stödet för klimatåtgärder inom en snar framtid kommer att stärkas i och med att klimatmedvetna tonåringar blir röstberättigade, kommer in i arbetslivet och når positioner med större inflytande.

Undersökningen som kallas ”G20 Peoples’ Climate Vote” tillfrågade över 689 000 personer, inklusive 302 000 personer under 18 år, och offentliggjordes under ett avgörande G20-toppmöte i Rom under helgen, och inför COP26 i Glasgow, nästa vecka.

Resultaten bygger på en första omröstningsomgång som släpptes tidigare i år och ger nya insikter i hur ungdomar stödjer olika klimatinitiativ i G20-länderna.

I samtliga av de inkluderade länderna uppgav en majoritet av ungdomarna att klimatförändringar är en global nödsituation, med resultat som varierade mellan 63 procent i Argentina och Saudiarabien, till 86 procent i Italien och Storbritannien. I de flesta länder är det mer sannolikt att övertygelsen bland unga är starkare än hos vuxna, och i länder som Australien, USA och Indien visade på resultat på elva, tio respektive nio procentenheters skillnad.

Klimatdemonstration
Fotograf: Ehimetalor Akhere-Unuabona Källa: Unsplash

Behovet av breda åtgärder 

Utan åtgärder från G20-länder – som står för 80 procent av den globala ekonomin och 75 procent av de globala utsläppen – kommer det att vara omöjligt att hålla den globala uppvärmningen till 1,5 grader, enligt Parisavtalet.

”Den här undersökningen visar att i genomsnitt 70 procent av ungdomarna i G20-länderna tror att vi befinner oss i en global klimatnöd”, säger UNDP:s administratör Achim Steiner.

”Med tanke på att de är på väg att ärva denna klimatnödsituation, visar unga människor ett budskap till globala ledare som är klart och tydligt: de vill ha klimatåtgärder nu. Medans världens länder ser på samlas vi snart vid COP26 i Glasgow för att fatta djärva, historiska beslut som bokstavligen kommer att förändra framtiden”.

Den mest populära klimatpolitiken bland unga i G20-länderna var bevarandet av skog och mark (59%), användandet av sol, vind och förnybar energi, och anpassandet av klimatvänlig jordbruksteknik (57%). Stödet för denna politik var starkare bland unga med tre procentenheter för de två första politikerna och med fyra procentenheter för klimatvänligt jordbruk.

Klyfta mellan unga och vuxna 

Klyftan mellan barn och vuxna var störst vad gäller tillgången till bra, prisvärda och tillförlitliga åtgärder som snabbt möjliggör människor att snabbare återhämta sig från extremväder. Likaså visade intresset för användandet av elbilar och cyklar stora skillnader på fem procentenheter.

COP26
Källa: Unsplash

Generationsklyftan i klimatförändringspolitiken kan vara ännu större i enskilda länder, beroende på specifika förutsättningar. Undersökningen belyser en potentiell kortsiktig förändring i efterfrågan av klimatpolitik som kan komma att träda i kraft när unga människor blir gamla nog att rösta.

Professor Stephen Fisher vid sociologiska institutionen på Oxford universitet, sade: ”Våra resultat visar att yngre människor inom G20 vill ha ett starkt och brett utbud av politiska svar från regeringar. När de blir myndiga kan politiska ledare inte ignorera de högre förväntningarna hos denna framväxande klimatmedvetna väljarkår”.

För att läsa rapporten klicka här.