Årets rapport om narkotikasituationen i världen presenterad

FN:s organ mot brott och narkotika, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) presenterade på torsdagen årets rapport om narkotikasituationen i världen, World Drug Report 2008.

Enligt rapporten har var tjugonde människa i åldern 15-64 prövat på droger åtminstone en gång under de senaste 12 månaderna. Omkring 0,6 procent av jordens vuxna befolkning, 26 miljoner människor, beräknas ha allvarliga drogproblem.

Rapporten visar även att den stabilisering som skett på narkotikamarknaden under de senaste åren nu hotas av en ökad produktion av opium och kokain samt av en risk för ökad narkotikaanvändning i utvecklingsländer.

Läs rapporten i sin helhet här:  http://www.unodc.org/